Centrum pre štúdiuim politického islamu

Politický islam

Našou misiou je vzdelávať svet o doktríne a histórii politického islamu. Zaoberáme sa faktami, nie názormi. Našimi expertmi sú Alah a Mohamed. Všetko čo povieme alebo napíšeme, je možné overiť.

Hlavné témy

Spoznajte základy politického islamu ešte dnes. Prečítajte si články o hlavných témach.

Knihy

Naše knihy poskytujú do hĺbky spracované vedomosti o všetkých aspektoch politického islamu. Sú rozdelené do troch úrovní v postupnom procese vzdelávania.

CSPI books Kúpte si knihu

Metodika

Používame metodiku Billa Warnera, ktorý doposiaľ napísal k danej téme 16 kníh, vrátane prvého samoštudijného kurzu politického islamu. S využitím svojho vzdelania a praxe v exaktných vedách, Dr. Warner vyvinul jednoznačnú metódu sprístupňujúcu pochopenie politiky islamu pre každého. Analyzuje texty islamu štatisticky, s objektívnym prístupom ku skúmaniu tejto doktríny.

Metodika detailne

Vzdelávacie aktivity

Verejné prednášky

Naši lektori prednášajú pre politické strany, komunity aj verejnosť. Prednášky väčšinou poskytujú prehľad o politickom islame a jeho vzťahu k hodnotám našej spoločnosti. Súčasťou prednášky sú odpovede na otázky publika.

Informácie o plánovaných prednáškach v SR nájdete na našej facebookovej stránke: Slovakia

Prednášky v školách

Prinášame tému politického islamu do škôl a univerzít. Poskytujeme kvalitné informácie založené na historickom kontexte. Učíme kto bol Mohamed a aký príklad zanechal pre budúce generácie moslimov.

V prípade záujmu usporiadať prednášku o politickom islame na Vašej škole alebo univerzite, prosím kontaktujte nás na [email protected]

Vzdelávanie verejnosti

Najdôležitejšie informácie v koncentrovanej podobe. Kľúčové tézy, ktoré by mal každý poznať. Rozširované formou letákov, krátkych videí a pod.