Center for Study of Political Islam International

Politický islam

Našou misiou je vzdelávať svet o doktríne a histórii politického islamu. Politický islam je tá časť doktríny, ktorá sa zaoberá kafirmi (nemoslimovia). Táto časť predstavuje 51 percent základných textov islamu (Korán, Síra, Hadís). Pracujeme s faktami, nie názormi. Našimi expertmi sú Alah a Mohamed. Čokoľvek čo povieme či napíšeme, je možné overiť.

Ako sa vzdelávať o politickom islame?

Prezerať mapy

Mapy zobrazujú expanziu islamských organizácii v neislamských krajinách

US_2020_v2_map_only Mapy

Videoprednášky

2 - 20 minút

Pozrite si krátke edukatívne videá. Väčšina z nich má slovenské titulky.

Všetky videá

Hlavné témy

Zhrnutie základov politického islamu podľa jednotlivých tém. Každý z článkov obsahuje krátke video k téme.

Knihy

Naše knihy poskytujú do hĺbky spracované vedomosti o všetkých aspektoch politického islamu. Sú rozdelené do troch úrovní v postupnom procese vzdelávania.

CSPI books Knihy

Metodika

Používame metodiku Billa Warnera, ktorý doposiaľ napísal k danej téme 16 kníh, vrátane prvého samoštudijného kurzu politického islamu. S využitím svojho vzdelania a praxe v exaktných vedách, Dr. Warner vyvinul jednoznačnú metódu sprístupňujúcu pochopenie politiky islamu pre každého. Analyzuje texty islamu štatisticky, s objektívnym prístupom ku skúmaniu tejto doktríny.

Metodika detailne