Center for Study of Political Islam International

Základné články o politickom islame

Thumbnail numbers

Politický islam v číslach

Aká je skutočná povaha islamu? Tú odhaľuje štatistická analýza zdrojových textov islamskej doktríny, ktorú vypracoval americký vedec Dr. Bill Warner.

five-square

Päť princípov

Politický islam možno zhrnúť do piatich princípov – Trilógia, politika, kafir, dualizmus a podriadenie.

three-square

Trilógia

Korán, Síra a Hadís spolu tvoria Trilógiu

people in bus

Kafir

Slovo "kafir" sa väčšinou prekladá ako neveriaci, ale ide o nesprávny preklad.

ISIS flag

Dualizmus

Islam je postavený na dvoch princípoch – dualizme a podriadení.

prayers

Podriadenie

Podľa koránu aj hadísov sa každý jeden človek musí podriadiť islamu.

Koran

Korán

Korán je pravdivý, pretože o sebe tvrdí, že je pravdivý.

caravana

Mohamed

Podľa koránu je Mohamed dokonalým vzorom a idolom pre celé ľudstvo.

woman fighters

Džihád

Džihád úplne zmenil dejiny a vytvoril nové politické prostredie.

Muslim man

Šaría

Neexistuje aspekt života, ktorý by šaría nepokrývala.

welt

Dhimmi

Bol to status dhimmi, čo stálo za úpadkom kresťanstva na Blízkom východe

women

Ženy

Vo všeobecnosti je v islamskej spoločnosti postavenie ženy podradné voči mužovi.