Cart Added

Upozorňujeme na politické imperativy islámské doktríny vůči společnosti

Centrum pro studium politického islámu je neziskové, apolitické a nenáboženské mezinárodní vzdělávací hnutí věnující se osvětě o islámské politice. Politický islám je část islámu týkající se káfirů (nemuslimů). 51 % obsahu hlavních textů islámské doktríny se zabývá káfiry.

Začít studovat Arrow right b6212824e93f315b5f48abd2a12fcbb3beb2efcf1062b1f719fe8fd1f257a9e3 Co je CSPI?