Center for Study of Political Islam International

51% islamskich tekstów doktrynalnych dotyczy polityki. Celem tej polityki jest podporządkowanie wszystkich ludzi Mahometowi i Allahowi.

Przez ponad 1400 lat podporządkowanie Mahometowi i Allahowi zmieniło wiele kultur w islamskie. Teraz, znając doktrynę i taktyki politycznego islamu możemy zapobiec jego ekspansji, aby uniknąć przemocy i ludzkiego cierpienia.

Historyczna dynamika ekspansji politycznego islamu na świecie

Mohammed PL

Polityczny islam wykorzystuje strategię i taktykę z historii życia Mahometa jako polityka i dżihadysty, która przyniosła mu sukces.

Sytuacja w Polsce

Wzrost liczby organizacji reprezentujących polityczny islam

Doktryna islamska w wielu miejscach deklaruje swoją ostateczną wizję polityczną. Oto jedna z nich:

Mahomet "Nakazano mi walczyć z ludźmi, dopóki nie zaświadczą, że nie ma boga prócz Allaha, i nie uwierzą we mnie (że) jestem posłańcem (od Pana) i we wszystko, co przyniosłem."

Sahih Muslim 001,0031

Czego chcemy

Chcemy pomóc ci zrozumieć co doktryna politycznego islamu oznacza dla naszych wartości kulturowych. Jesteśmy przeciwko zawieraniu związków małżeńskich z dziećmi, niewolnictwu, wykorzystywaniu kobiet i przemocy wobec przedstawicieli innych wyznań. Chcemy upewnić się, że przyszłe pokolenia będą miały możliwość żyć wolnym życiem, w pełni, w harmonii i szanując siebie nawzajem.

Włącz się

Jak zrozumieć polityczny islam?

Islam to kompletny system cywilizacyjny, kultura, religia i system polityczny. Studiuj system polityczny, gdyż to on dotyczy ciebie i twojego życia.

Polegaj na rezultatach analiz statystycznych i jakościowych, gdyż mogą być one replikowane przez kogokolwiek w każdym miejscu.

Idź do Edukacja