Center for Study of Political Islam International

51% treści fundamentalnych tekstów islamu dotyczy polityki. Jej celem jest podporządkowanie całej ludzkości Allahowi i jego posłańcowi – Mahometowi.

Przez ponad 1400 lat podporządkowanie Mahometowi i Allahowi zmieniło wiele lokalnych kultur w islamskie. Teraz, znając doktrynę i taktyki politycznego islamu możemy zapobiec jego ekspansji, aby uniknąć przemocy i ludzkiego cierpienia.

Historyczna dynamika ekspansji politycznego islamu na świecie

Mohammed PL

Polityczny islam stosuje taktykę, która przyniosła Mahometowi sukces (zgodnie z historią jego życia).

Sytuacja w Polsce

Wzrost liczby organizacji reprezentujących polityczny islam

Mahomet: „Nakazano mi toczyć wojnę przeciwko ludzkości, aż zaakceptuje, że nie ma boga prócz Allaha, a ja jestem jego prorokiem, a także uzna wszystkie moje objawienia…”

Sahih Muslim 001,0031

Czego chcemy

Chcemy pomóc ci zrozumieć co doktryna politycznego islamu oznacza dla naszych wartości kulturowych. Jesteśmy przeciwko zawieraniu związków małżeńskich z dziećmi, niewolnictwu, wykorzystywaniu kobiet i przemocy wobec przedstawicieli innych wyznań. Chcemy upewnić się, że przyszłe pokolenia będą miały możliwość żyć wolnym życiem, w pełni, w harmonii i szanując siebie nawzajem.

Włącz się

Jak zrozumieć polityczny islam?

Islam to kompletny system cywilizacyjny, kultura, religia i system polityczny. Studiuj system polityczny, gdyż to on dotyczy ciebie i twojego życia.

Polegaj na rezultatach analiz statystycznych i jakościowych, gdyż mogą być one replikowane przez kogokolwiek w każdym miejscu.

Idź do Edukacja