Centrum Studiów nad Politycznym Islamem

CSPII

to wspierana przez wolontariuszy organizacja edukacyjna o charakterze non-profit, która skupia się na tłumaczeniu i publikowaniu książek dra Billa Warnera, organizowaniu szkoleń i wykładów, prowadzeniu badań i analiz. Proponuje również możliwość współdziałania ludziom o podobnych poglądach, którzy chcą być aktywni.

CSPII jest zainteresowana wyłącznie ideologią politycznego islamu, nie religią lub jej wyznawcami. Nasza organizacja ceni racjonalny sposób myślenia oraz debatę na temat politycznych idei. Proponujemy światu nowy sposób radzenia sobie z islamem - argumentację opartą na faktach oraz uświadomioną aktywność społeczną.

Vision

Wizja

CSPII chce zapobiec pełnej przemocy wojnie cywilizacyjnej poprzez edukację polityków, intelektualistów, media oraz szerokie grono odbiorców na temat politycznej doktryny islamu. Uważamy, że jej poznanie zmieni podejście nieislamskich cywilizacji i spowoduje sformułowanie użytecznych idei, jak wygrać tę ideologiczną wojnę.

Mission

Misja

Dajemy nadzieję całej ludzkości przez zjednoczenie tych, którzy chcą w pokojowy sposób bronić swojej cywilizacji przed zagrożeniem unicestwienia przez polityczny islam. Wierzymy w wartości zawarte w Deklaracji Praw Człowieka, która odnosi się do wszystkich ludzi bez wyjątku.

Goal

Cele

Chcemy otworzyć filie CSPII we wszystkich nieislamskich krajach. Nauczamy globalnie, tak by w rezultacie więcej niż 10% aktywnych obywateli z pasją edukowało pozostałych na temat politycznego islamu. Uważamy, że ta liczba powoduje, że wiedza przenika do opinii publicznej i zostaje zaakceptowana przez większość.

Dyrekcja CSPII

Bill Warner

Dr. Bill Warner

Founder, President

Milan Podlipny

Milan Podlipny

Founder, Vice-president and CEO

Nikoletta Incze

Nikoletta Incze

Chief Ambassador, Education Division Director