Centrum Studiów nad Politycznym Islamem

CSPII

to wspierana przez wolontariuszy organizacja edukacyjna o charakterze non-profit, która skupia się na tłumaczeniu i publikowaniu książek dra Billa Warnera, organizowaniu szkoleń i wykładów, prowadzeniu badań i analiz. Proponuje również możliwość współdziałania ludziom o podobnych poglądach, którzy chcą być aktywni.

CSPII jest zainteresowana wyłącznie ideologią politycznego islamu, nie religią lub jej wyznawcami. Nasza organizacja ceni racjonalny sposób myślenia oraz debatę na temat politycznych idei. Proponujemy światu nowy sposób radzenia sobie z islamem - argumentację opartą na faktach oraz uświadomioną aktywność społeczną.

Dyrekcja CSPII

Bill Warner

Dr. Bill Warner

Founder, President

Milan Podlipny

Milan Podlipny

Founder, Vice-president and CEO

Nikoletta Incze

Nikoletta Incze

Chief Ambassador, Education Division Director