Center for Study of Political Islam International

Edukacja

Naszą misją jest edukacja świata na temat doktryny i historii politycznego islamu - części doktryny, która dotyczy Kafirów (niemuzułmanów) i obejmuje 51% islamskich tekstów założycielskich (Koran, Sira i Hadisy). Zajmujemy się faktami, a nie opiniami. Naszymi ekspertami są Allah i Mahomet. Wszystko, co mówimy i piszemy, może być poddane weryfikacji.

Jak poznać polityczny islam?

Spójrz na mapy

Sprawdź wzrost liczby organizacji islamskich w krajach nieislamskich

US_2020_v2_map_only Idź do map

Zobacz filmy

2 - 20 minut

Możesz po prostu obejrzeć film lub dwa - większość z nich ma napisy w różnych językach

Wszystkie filmy

Artykuły

Poznaj polityczny islam dzisiaj czytając serię artykułów wprowadzających. Do każdego artykułu dołączony jest krótki filmik.

Książki

Nasze książki dostarczają pogłębionej wiedzy na temat wszystkich aspektów politycznego islamu. Tworzą trzypoziomową strukturę, by tym skuteczniej przeprowadzić przez proces edukacji.

CSPI books Kup książkę

Metodologia

Wykorzystujemy metodologię stworzoną przez dr Billa Warnera, który do tej pory napisał 16 książek na ten temat, w tym pierwszy kurs do samodzielnej nauki o politycznym islamie.

Wykorzystując swoje naukowe wykształcenie, dr Warner opracował jasną metodę, umożliwiającą zrozumienie polityki islamu w drodze analizy statystycznej oraz obiektywnych badań jego doktryny.

Metodologia ta wykorzystuje kafir-centryczny punkt widzenia i opiera się na pierwotnej doktrynie islamu (Koran, Sira i Hadisy), która jest oficjalnie akceptowana jako autentyczne źródła przez władze islamskie.

Odwołujemy się do faktów, nie opinii. Do logiki, a nie emocji.

Badania