Centrum Studiów nad Politycznym Islamem

Edukacja

Naszą misją jest edukacja wszystkich na temat doktryny oraz historii politycznego islamu. Zajmujemy się faktami, a nie opiniami. Naszymi ekspertami są Allah i Mahomet. Wszystko to, o czym mówimy i piszemy, może być poddane weryfikacji.

Artykuły

Rozpocznij już dziś naukę na temat politycznego islamu.

Książki

Nasze książki dostarczają pogłębionej wiedzy na temat wszystkich aspektów politycznego islamu. Tworzą trzypoziomową strukturę, by tym skuteczniej przeprowadzić przez proces edukacji.

CSPI books Kup książkę

Metodologia

Posługujemy się metodologią stosowaną przez dr. Billa Warnera, który do tej pory wydał kilkanaście książek poświęconych politycznemu islamowi, w tym podręcznik do samodzielnej nauki. Dr B. Warner wykształcił precyzyjną metodę, opierając się na swoim doświadczeniu w naukach ścisłych, umożliwiającą zrozumienie polityki islamu w drodze analizy statystycznej oraz obiektywnych badań jego doktryny.

Metoda ta opiera się na badaniu z perspektywy kafira doktryny politycznego islamu zawartej w podstawowych jej źródłach (Koran, sira, hadisy), które są oficjalnie uznane za autentyczne przez islamskie autorytety.

Odwołujemy się do faktów, nie opinii; do logiki, a nie emocji.

Metodologia w szczegółach

Edukacja

Wykłady publiczne

Nasi wykładowcy prowadzą wykłady dla partii politycznych oraz lokalnych społeczności. Wykłady poświęcone są podstawowym zagadnieniom politycznego islamu jak i jego stosunku do wartości naszego społeczeństwa. Po wykładach jest możliwość zadawania pytań.

Sprawdź lokalną stronę FB CSPI Polska, aby znaleźć informacje na temat wykładów w twoim kraju: Polska

Wykłady w szkołach

Chcemy wprowadzić tematy związane z politycznym islamem do programów szkół i uniwersytetów, przekazując wiarygodne informacje na temat jego doktryny oraz historii.

Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem wykładu w twojej szkole lub na uniwersytecie, prosimy o kontakt [email protected]

Edukacja ogólna

Najważniejsze informacje w skoncentrowanej formie. Kluczowe zagadnienia, które każdy powinien znać, rozprowadzane w formie ulotek, krótkich filmów itp.

Jeśli jesteś zainteresowany dodatkowymi materiałami edukacyjnymi, prosimy o kontakt [email protected] lub odwiedź nasz profil Facebook.