Center for Study of Political Islam International

Edukacja

Naszą misją jest edukacja wszystkich na temat doktryny oraz historii politycznego islamu. Zajmujemy się faktami, a nie opiniami. Naszymi ekspertami są Allah i Mahomet. Wszystko to, o czym mówimy i piszemy, może być poddane weryfikacji.

Jak poznać polityczny islam?

Spójrz na mapy

Sprawdź wzrost liczby organizacji islamskich w krajach nieislamskich

US_2020_v2_map_only Idź do map

Zobacz filmy

2 - 20 minut

Możesz po prostu obejrzeć film lub dwa - większość z nich ma napisy w różnych językach

Wszystkie filmy

Książki

Nasze książki dostarczają pogłębionej wiedzy na temat wszystkich aspektów politycznego islamu. Tworzą trzypoziomową strukturę, by tym skuteczniej przeprowadzić przez proces edukacji.

CSPI books Kup książkę

Metodologia

Posługujemy się metodologią stosowaną przez dr. Billa Warnera, który do tej pory wydał kilkanaście książek poświęconych politycznemu islamowi, w tym podręcznik do samodzielnej nauki. Dr B. Warner wykształcił precyzyjną metodę, opierając się na swoim doświadczeniu w naukach ścisłych, umożliwiającą zrozumienie polityki islamu w drodze analizy statystycznej oraz obiektywnych badań jego doktryny.

Metoda ta opiera się na badaniu z perspektywy kafira doktryny politycznego islamu zawartej w podstawowych jej źródłach (Koran, sira, hadisy), które są oficjalnie uznane za autentyczne przez islamskie autorytety.

Odwołujemy się do faktów, nie opinii; do logiki, a nie emocji.

Metodologia w szczegółach