Centrum Studiów nad Politycznym Islamem

Metodologia

Wszystko to, o czym mówimy, ma swoje odniesienie do źródłowych tekstów islamskiej Trylogii: Koran, sira, hadisy. Metodologia CSPII jest najszybszym i najprostszym sposobem poznania doktryny politycznego islamu.

Polityczny islam, a nie religia

Islam zawiera doktrynę polityczną i religijną. Ta pierwsza dotyczy wszystkich ludzi, natomiast druga odnosi się tylko do muzułmanów. Książki CSPII zajmują się wyłącznie politycznym islamem oraz Mahometem, a nie wyznawcami tej religii.

Punkt widzenia kafira

Istnieją trzy sposoby patrzenia na islam. Punkt widzenia zależy od tego, jaki dana osoba ma stosunek do Mahometa. Jeżeli uważa, że Mahomet jest prorokiem Allaha, jest osobą wierzącą. Jeśli nie – jest kafirem (niemuzułmaninem). Osoba reprezentująca trzeci punkt widzenia to apologeta islamu. Nie wierzy on, że Mahomet był prorokiem, natomiast jest pobłażliwy wobec islamu bez jakiejkolwiek wiedzy na jego temat.

CSPII bada islamskie teksty źródłowe z punktu widzenia kafira (niemuzułmanina). Cała zawartość książek wydawanych przez CSPII oraz innych materiałów postrzega islam z perspektywy jego wpływu na kafirów. Z tego wynika, że religia nie odgrywa w nich żadnej roli. Muzułmanin skupiony jest na religii islamu, wszyscy kafirowie natomiast dotknięci są politycznymi poglądami islamu.

Opieranie się na autorytetach

W islamie istnieją tylko dwa ostateczne autorytety – Allah i Mahomet. Allaha opisuje Koran, Mahometa zaś teksty sunny – sira (jego biografia) i hadisy (zapis jego słów i czynów). System odnośników umożliwia weryfikację zgodności zawartości książek z fundamentalnymi źródłami islamskiej doktryny.

Usystematyzowana wiedza

Całościowe spojrzenie na islam to najlepszy sposób na jego poznanie. Doskonałym przykładem jest sam Koran. Trudno go pojąć w oderwaniu od pozostałych źródeł Trylogii. Kiedy jednak uwzględni się życie Mahometa, księga ta staje się prosta i zrozumiała.

Poziomy uczenia

Idee islamu są obce naszej cywilizacji. Uchwycenie i zrozumienie tych koncepcji wymaga wielokrotnego powracania do nich. Metoda uczenia stosowana przez CSPII obejmuje cztery poziomy, umożliwiające dogłębne zrozumienie politycznej doktryny islamu. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla osób, które nie mają o niej żadnej wiedzy i prezentuje cały jej zakres. Na każdym kolejnym poziomie powraca się do tych podstaw, aby zapewnić ich gruntowne zrozumienie. Dzięki temu każda książka może być czytana osobno lub jako część całej serii.

Podejście naukowe

W celu zrozumienia politycznej natury islamu CSPII stosuje metodę naukową oraz racjonalną argumentację opartą na faktach. CSPII używa przejrzystych wykresów, klasyfikacji oraz statystyk, aby przeanalizować tę doktrynę. Nie bada jej prawdziwości, a sprawdza jedynie obiektywnie jej zawartość. CSPII uznaje za oczywiste, że Koran, sira i hadisy stanowią fundament islamskiej doktryny. Kładzie również duży nacisk na stosowanie precyzyjnej terminologii w dyskusjach na temat politycznego islamu.

Menu