Centrum pre štúdiuim politického islamu

Fakty a kritické myslenie sú svetlom našej civilizácie

Hourglass

Prečo existujeme

Naša civilizácia musí čeliť neustálym útokom. Za posledných 1400 rokov politický islam mení neislamské civilizácie na islamské. Ak si chceme zachovať našu kultúru, musíme ju brániť prostredníctvom vzdelávania o politickej doktríne islamu.

Globe

Ako pracujeme?

Vzdelávame všetky vrstvy spoločnosti o politickom islame. Fungujeme v medzinárodnej sieti miestnych dobrovoľníckych tímov a pobočiek. Využívame základné islamské texty a argumentáciu založenú na faktoch a kritickom myslení.

Dove

Aký je náš cieľ?

Všetci ľudia musia poznať a chápať hrozbu celosvetovej politickej dominancie islamu. Chceme povzbudiť ľudí, aby boli aktívni vo vzdelávaní druhých o politickom islame. Toto poznanie zabráni násiliu a vojnám hroziacim v budúcnosti.

Prihlásiť sa na odber správ

Dostávajte najnovšie správy zo sveta objasnené cez poznanie doktríny politického islamu

CSPII International

je dobrovoľnícka nezisková vzdelávacia organizácia. Prekladáme a publikujeme knihy Dr. Billa Warnera, poskytujeme prednášky a kurzy, robíme výskum a ponúkame schopnosť spájať ľudí s podobným postojom, ktorí chcú byť aktívni.

Viac o nás

Najnovšie príspevky na blogu

13. február 2020

5-krát o tom, ako pred voľbami nepomáhať extrémistom

Migračná kríza v Európe stále nie je zažehnaná, ale aj keby bola, islam neprestane byť témou. Denne čítame o násilí v mene Alaha, o vraždách zo cti, či džihádistických útokoch. Veľká časť Slovenska sa islamu bojí, no mnoho politikov komunikuje islam ako...

30. júl 2019

Prečo nám islam klame

Islam je náboženstvo mieru a tolerancie, džihádisti prekrútili učenie islamu a islam nepredstavuje žiadnu hrozbu pre slobodu a demokraciu. Toto sú časté vyjadrenia moslimov, a keďže to hovoria oni, musí to byť pravda. Skutočne? Podľa doktríny islamu musí...

6. december 2018

Sinéad O’Connor konvertovala na islam a teraz nenávidí všetkých nemoslimov

“… už nikdy nechcem tráviť čas s bielymi ľuďmi (ak sa tak nemoslimovia nazývajú). Ani len na moment, z akéhokoľvek dôvodu. Sú odporní.” Sinéad O’Connor pod svojim novým menom Shuhada‘ Davitt (6. november 2018, Twitter) Kedysi populárna írska speváčka Sinéad...

21. november 2018

Otvorený list Lajčákovi: Pakt v sebe skrýva islamizáciu

Ak rozumiete politickému islamu, tak sa na prvý pohľad rozumné formulácie a ciele paktu o migrácii zmenia na riziká podporujúce islamizáciu spoločnosti. Pánovi ministrovi Lajčákovi sme v otvorenom liste ukázali nový pohľad na pakt. Vážený pán minister...

CSPII v médiách

Veľký rozdiel medzi morálkou západnej civilizácie a tou islamskou je, že u nás sa uplatňuje takzvané zlaté pravidlo, teda rob iným to, čo chceš, aby robili tebe. Islam, naopak, učí etickému dualizmu – správaj sa k ostatným podľa toho, kto sú. Islam neuznáva kritické myslenie, uznáva autoritárske myslenie. Preto tu sledujeme dve absolútne rozdielne civilizácie. To neznamená, že moslim nemôže byť milý a príjemný človek, no v takom prípade nerešpektuje všetky pravidlá islamu.

Dr. Bill Warner

Hospodárske noviny

Považovať islam za náboženstvo je tou najväčšou chybou. Islam je doktrína, na ktorej je založená celá civilizácia, stojaca na princípoch úplne odlišných od základov našej Západnej civilizácie.

Milan Podlipny

in MF Dnes (Czech Republic)

"Islam ako náboženstvo ma nezaujíma a nevenujem sa mu. Tiež neviem, čo si myslia moslimovia, ako ma vnímajú, nedokážem sa vžiť do mysle moslima, do ich modlenia a rituálov. Ale to nie je moja vec a ani to nie je podstatné. Pretože to, čomu sa venujem, je tá časť islamu, tá časť doktríny, ktorá sa zaoberá mnou ako neveriacim – kafirom.

Dr. Bill Warner

TA3