Centrum pre štúdiuim politického islamu

CSPII

je dobrovoľnícka nezisková vzdelávacia organizácia. Venuje sa prekladu kníh, poskytovaniu školení a prednášok, odbornému výskumu a ponúka schopnosť spájať ľudí s podobným nastavením mysle, ktorí chcú byť aktívni.

Záujmom CSPII je výlučne ideológia politického islamu, nezaujíma nás náboženstvo islamu, ani moslimovia. CSPII si cení racionálne myslenie a debadu o politických myšlienkach. Svet má tak nový nástroj na prístup k islamu - argumentáciu založenú na faktoch a vzdelanú a aktívnu komunitu.

Vision

Vízia

CSPII sa snaží zabrániť násilnej vojne civilizácií prostredníctvom vzdelávania politikov, intelektuálov, médií i širokej verejnosti o doktríne politického islamu. Veríme, že poznanie politickej ideológie islamu zmení prístup nemoslimských civilizácií a vygeneruje spôsob ako zviťaziť v ideologickej vojne.

Mission

Misia

Prinášame nádej pre ľudstvo, spájaním tých, ktorí chcú mierovou cestou chrániť svoju civilizáciu pred hrozbou jej anihilácie politickým islamom. Veríme v hodnoty Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorá sa týka všetkých ľudí, bez výnimky.

Goal

Ciele

Otvárame pobočky CSPII vo všetkých neislamských krajinách. Vzdelávame všetkých ľudí celosvetovo, s výsledkom vyše 10 percent aktívnych občanov vzdelávajúcich ostatných o politickom islame. 10 percent populácie je hranica, kedy sa poznanie stane hlavným prúdom akceptovaným väčšinou.

Medzinárodné vedenie

Bill Warner

Dr. Bill Warner

Founder, President

Milan Podlipny

Milan Podlipny

Founder, Vice-president and CEO

Nikoletta Incze

Nikoletta Incze

Chief Ambassador, Education Division Director