Centrum pre štúdiuim politického islamu

CSPII

Centrum pre štúdium politického islamu International je dobrovoľnícka nezisková vzdelávacia organizácia. Venuje sa prekladu kníh, poskytovaniu školení a prednášok, odbornému výskumu a ponúka schopnosť celosvetovo spájať ľudí s podobným nastavením mysle, ktorí chcú byť aktívni.

Záujmom CSPII je výlučne ideológia politického islamu, nie náboženstvo islamu, ani jeho veriaci. CSPII si cení racionálne myslenie a debadu o politických myšlienkach. Svet má tak nový nástroj na prístup k islamu - argumentáciu založenú na faktoch a vzdelanú a aktívnu komunitu.

Vision

Vízia

CSPII sa snaží zabrániť hroziacej násilnej vojne civilizácií prostredníctvom vzdelávania politikov, intelektuálov, médií i širokej verejnosti o doktríne politického islamu. Veríme, že poznanie politickej ideológie islamu zmení prístup neislamských civilizácií a prinesie nové užitočné myšlienky ako zviťaziť v ideologickej vojne.

Mission

Misia

Prinášame nádej pre všetkých, spájaním tých, ktorí chcú mierovou cestou chrániť svoju civilizáciu pred hrozbou jej anihilácie politickým islamom. Veríme v hodnoty Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorá sa týka všetkých ľudí, bez výnimky.

Goal

Ciele

Otvárame pobočky CSPII vo všetkých neislamských krajinách. Vzdelávame všetkých ľudí celosvetovo, s výsledkom vyše 10 percent odhodlane aktívnych občanov vzdelávajúcich ostatných o politickom islame. 10 percent populácie je hranica, kedy sa poznanie stane hlavným prúdom akceptovaným väčšinou.

Naša vízia sveta

Doktrína politického islamu je známa po celom svete a ľudia jej rozumejú. O politickom islame ako totalitnej politickej ideológii sa učí na verených a neislamských školách. Po svete stoja múzeá Sĺz džihádu, venované pamiatke všetkým tým vyše 270 miliónom obetiam politického islamu. Všetci ľudia chápu, že Mohamed bol politický vodca, ktorý viedol vojny proti všetkým a všetkému neislamskému, a ktorý je v Koráne vykreslený Alahom ako dokonalý, večný vzor pre celé ľudstvo. V neislamských krajinách je spoločensky neakceptovateľné, aby ktokoľvek nasledoval politický príklad Mohameda.

Medzinárodné vedenie

Bill Warner

Dr. Bill Warner

Founder, President

Milan Podlipny

Milan Podlipny

Founder, Vice-president and CEO

Nikoletta Incze

Nikoletta Incze

Chief Ambassador, Education Division Director