Centrum pre štúdiuim politického islamu

CSPII

je nezávislá nezisková výskumná a vzdelávacia organizácia. Naším záujmom je ideologická doktrína islamu, ktorá sa týka kafirov (nemoslimov), čiže je politická. Túto časť doktríny definujeme ako "politický islam."

Venujeme sa analýze primárnej doktríny islamu a jej kontinuálneho škodlivého vplyvu na jednotlivcov i štát. Využívame exaktné vedecké metódy, racionálny prístup a na faktoch založenú argumentáciu. Pomocou týchto nástrojov ukazujeme, ako exponenciálny nárast vplyvu politického islamu v neislamských krajinách vytvára ekonomické, právne a sociokultúrne podmienky pre ich transformáciu na islamské.

CSPII informuje a vzdeláva o existenčnej hrozbe, ktorú pre našu civilizáciu predstavuje politický islam, s cieľom mierovou cestou zabrániť, aby získal dominanciu nad životmi ľudí.

Medzinárodné vedenie

Bill Warner

Dr. Bill Warner

Founder, President

Milan Podlipny

Milan Podlipny

Founder, Vice-president and CEO

Nikoletta Incze

Nikoletta Incze

Chief Ambassador, Education Division Director