Centrum pro studium politického islámu

CSPII

je nezávislá nezisková výzkumná a vzdělávací organizace. Zabýváme se ideologickou doktrínou islámu, která se týká káfirů (nemuslimů), a je tudíž politická. Tuto část doktríny definujeme jako „politický islám“.

Analyzujeme primární doktrínu islámu a její kontinuální, škodlivý politický vliv na jednotlivce a vlády. Používáme vědecké metody, racionální myšlení a argumentaci založenou na faktech. Ukazujeme, jak se vliv politického islámu exponenciálně šíří v neislámských zemích, kde vytváří ekonomické, právní a sociokulturní podmínky pro jejich přeměnu na země islámské.

CSPII informuje a vzdělává o existenční hrozbě, kterou pro naši civilizaci představuje politický islám, s cílem mírovou cestou zabránit tomu, aby politický islám ovládal životy lidí.

Vedení na mezinárodní úrovni

Bill Warner

Dr. Bill Warner

Founder, President

Milan Podlipny

Milan Podlipny

Founder, Vice-president and CEO

Nikoletta Incze

Nikoletta Incze

Chief Ambassador, Education Division Director