Centrum pro studium politického islámu

CSPII

je nezisková vzdělávací organizace, která překládá a vydává knihy, pořádá školení a přednášky, provádí výzkum a nabízí možnost spojit se s podobně smýšlejícími lidmi na celém světě, kteří chtějí být aktivní.

CSPII se zajímá pouze o ideologii politického islámu, ne o náboženství nebo jeho vyznavače. Naše organizace si cení racionálního myšlení a diskuse o politických idejích. Svět má nový prostředek jak pojednávat o islámu – argumentaci založenou na faktech a dobře informovanou, aktivní komunitu.

Vision

Vize

CSPII pracuje na tom, aby zabránila násilné válce civilizací prostřednictvím vzdělávání politiků, intelektuálů, médií a široké veřejnosti v doktríně politického islámu. Věříme, že znalost doktríny politického islámu změní postoj neislámských civilizací a bude základem pro užitečné myšlenky, které vyhrají tuto ideologickou válku.

Mission

Mise

Dodáváme naději celému lidstvu tím, že spojujeme všechny lidi, kteří chtějí mírumilovnou cestou bránit svou civilizaci před nebezpečím jejího zničení politickým islámem. Věříme v hodnoty uvedené ve Všeobecné deklaraci lidských práv, které zahrnují všechny lidi bez výjimky.

Goal

Cíle

Chystáme se otevřít pobočky CSPII ve všech neislámských zemích. Vzděláme celou světovou populaci, až zde bude více než 10 % aktivních občanů, kteří následně vzdělají ostatní v politickém islámu. 10 % populace je množství, při kterém se znalost stává hlavním názorovým proudem a je přijata většinou lidí.

Vedení na mezinárodní úrovni

Bill Warner

Dr. Bill Warner

Founder, President

Milan Podlipny

Milan Podlipny

Founder, Vice-president and CEO

Nikoletta Incze

Nikoletta Incze

Chief Ambassador, Education Division Director