Mezinárodní centrum pro studium politického islámu

O nás

CSPII (Centrum pro studium politického islámu) je nezávislá nezisková výzkumná a vzdělávací organizace. Zabýváme se ideologickou doktrínou islámu, která se týká káfirů (nemuslimů), a je tudíž politická. Tuto část doktríny definujeme jako „politický islám“.

Analyzujeme primární doktrínu islámu a její kontinuální, škodlivý politický vliv na jednotlivce i vlády. Používáme vědecké metody, racionální myšlení a argumentaci založenou na faktech. Chceme poukázat na to, jak se vliv politického islámu exponenciálně šíří v neislámských zemích, kde vytváří ekonomické, právní a sociokulturní podmínky pro jejich přeměnu na země islámské.

CSPII informuje a vzdělává o existenční hrozbě, kterou pro naši civilizaci představuje politický islám, s cílem zabránit mírovou cestou tomu, aby ovládal životy lidí.

CSPII Česká republika

Kontakt

CSPI Česká republika, z.s.

E-Mail: [email protected]

Adresa: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Registrováno u Městského soudu v Praze pod spisovým č. L 70991
IČ: 07527896

Vedení na mezinárodní úrovni