Centrum pro studium politického islámu

Vzdělávání

Naším úkolem je vzdělávat svět v doktríně a historii politického islámu. Pracujeme s fakty, ne s názory. Našimi odborníky jsou Alláh a Mohamed. Všechno, co říkáme a píšeme, se dá ověřit.

Hlavní témata

Začněte dnes studovat politický islám – přečtěte si naše články o základních tématech.

Knihy

Díky našim knihám můžete proniknout do všech aspektů politického islámu. Jsou rozdělené do tří úrovní, a tím vás provázejí celým procesem vzdělávání.

CSPI books Kupte si knihu

Metodologie

Používáme metodologii vytvořenou Dr. Billem Warnerem, který dosud na toto téma napsal 16 knih. Mimo jiné vytvořil i vzdělávací kurz na téma politického islámu, který v češtině vychází pod názvem Politický islám v kostce. Na základě zkušeností s vědeckými teoriemi, Dr. Warner vytvořil metodu, která činí politické principy islámu snadno srozumitelnými. Dr. Warner analyzoval politický islám pomocí statistických metod a objektivně zkoumal jeho doktrínu.

Tato metodologie používá úhel pohledu káfira a je založena na zdrojových textech islámu (korán, síra, hadísy), které jsou autoritami islámu považovány za autentické.

Používáme fakta, nikoli názory. Naše metodilogie je založena na logice, ne na emocích.

Metodologie podrobně

Vzdělávací aktivity

Veřejné přednášky

Naše přednášky jsou určeny pro všechny (politické strany, komunity i veřejnost) a obvykle obsahují přehled politického islámu. Po přednáškách následují dotazy.

Podívejte se na facebookové stránky místní pobočky CSPII a zjistěte si, kdy jsou nejbližší přednášky.

Přednášky na školách

Představení tématu politického islámu na školách a univerzitách obsahující kvalitní informace o doktríně a historickém kontextu.

Máte-li zájem o zorganizování přednášky na vaší škole nebo univerzitě, kontaktujte nás na adrese [email protected]

Vzdělávání veřejnosti

Nejdůležitější informace v koncentrované podobě. Klíčové teze, které by měl každý znát. Rozšiřované formou letáků, krátkych videí apod.