Mezinárodní centrum pro studium politického islámu

Jak se o politickém islámu něco dozvědět?

Naším úkolem je vzdělávat svět o doktríně a historii politického islámu – části doktríny, která se zabývá káfiry (nemuslimy) a tvoří 51 % základních islámských textů (korán, síru a hadísy). Pracujeme s fakty, nikoli s názory. Našimi odborníky jsou Alláh a Mohamed. Všechno, co říkáme a píšeme, lze ověřit.

Prohlédněte si mapy

Podívejte se na nárůst islámských organizací v neislámských zemích

US_2020_v2_map_only Přejít na mapy

Podívejte se na videa

2 až 20 minut

Můžete shlédnout jen jedno či dvě videa - většina videí je doplněna o titulky v různých jazycích

Všechna videa

Hlavní témata

Začněte dnes studovat politický islám – přečtěte si naše články o základních tématech.

Knihy

Díky našim knihám můžete proniknout do všech aspektů politického islámu. Jsou rozdělené do tří úrovní, a tím vás provázejí celým procesem vzdělávání.

CSPI books Kupte si knihu