Centrum pro studium politického islámu

Dualismus

Pochopení islámu znesnadňuje řada protikladů, které se v islámských textech neustále objevují. Islám je náboženstvím míru, ale ve zprávách běžně vidíme, jak někdo někomu řeže hlavu a křičí u toho „Alláhu akbar“. V koránu existují mírumilovné verše, jako například „Ať v náboženství není žádný nátlak“, které se zdají být v protikladu k veršům vyzývajícím k násilí vůči nemuslimům.

Korán rozděluje svět na věřící a káfiry (nevěřící). Alláh miluje muslimy a nenávidí káfiry. Účelem koránu je vytvořit svět bez káfirů.

Islámské morální zásady se liší podle toho, kdo jste. Muslim se musí k ostatním muslimům chovat jako k členům rodiny, ale káfira je dovoleno podvádět. V koránu je dvanáct veršů, které říkají, že muslim nikdy není skutečným přítelem káfira. Muslim nesmí být držen v otroctví, ale káfiři zotročováni být mohou.

Existují v podstatě dva různí Mohamedové. Když byl Mohamed náboženským kazatelem v Mekce, jediným násilím v islámu byly slovní potyčky a rvačky. Když však odešel do Medíny, stal se politikem a válečným džihádistou.

03-Sira_mnozstvi_textu 20150928 - CZ.png

Káfiři se ptají, co z toho je opravdový islám. Pokud se však ptáme takhle, tak přehlížíme fakta. Islám je založen na protikladech. Obě protikladná tvrzení jsou správná. Tento dualismus definuje islám. Islám stojí na dvou principech — dualismu a podřízení.

Share