Centrum pro studium politického islámu

Dhimmí

Každý slyšel o dvou různých kategoriích – o muslimech a nemuslimech, neboli káfirech. Jen málokdo však slyšel o třetí sociální kategorii v islámu – dhimmí. Na územích, která se dostala pod nadvládu muslimů, mohli křesťané a židé konvertovat k islámu a stát se tak plnohodnotnými občany. Pokud se však rozhodli, že zůstanou křesťany nebo židy, museli platit zvláštní daň zvanou džizja a stát se polovičními otroky zvanými dhimmí. Dhimmí byli podřízeni muslimům a ti měli za úkol je ponižovat.

Prvními dhimmí se stali židé z Chajbaru. Poté, co je Mohamed porazil v bitvě, přišli o svá území a majetek a museli začít žít podle práva šaría. Židé dále obdělávali půdu, ale museli Mohamedovi dávat polovinu svého výdělku – daň džizja.

Byl to právě status dhimmí, který způsobil kolaps křesťanství na Blízkém východě a v Turecku.

V dnešní době se slovo dhimmí používá také pro zastánce islámu. Status dhimmí je vnitřní nastavení těch, kteří nejsou muslimové, ale podporují islám v mediích a politice.

Share