Centrum pro studium politického islámu

Právo šaría

Korán a sunnu (dokonalý životní příklad Mohameda) má následovat celé lidstvo. Problém je

v tom, že uspořádání koránu a sunny neumožňuje jejich snadnou interpretaci. Právo šaría je uzákoněním znalostí z koránu a sunny.

10-Zaklady_prava_saria 20150928 - CZ.png

Šaría je často označována jako právo či právo šaría. Nicméně šaría se nezabývá jen právními záležitostmi. Zabývá se také teologií, modlitbou, charitou a půstem. Neexistuje žádný aspekt života, kterým by se šaría nezabývala. Právo šaría se věnuje například i sexu, správnému způsobu pozdravu nebo sepisování závěti.

Jedním z nejdůležitějších aspektů šaríe je fakt, že je muslimy považována za Alláhův zákon, a proto je nadřazena zákonům vytvořeným člověkem. Islámské právo by mělo být aplikováno na muslimy, ale i na káfiry. Muslimové například požadují, aby se západní kultura změnila a přizpůsobila se islámu. Muslimští dělníci v továrnách požadují volno za účelem provádění modliteb. Během ramadánového půstu požadují po káfirech, aby nejedli před muslimy. Jednou z hlavních oblastí, kde muslimové požadují přizpůsobení Západu právu šaría, je zavedení samostatných soudů pro rodinné právo. Problém je v tom, že požadavky muslimů na ústupky právu šaría nemají konce.

Šaría má různé myšlenkové směry, které se liší v drobných záležitostech. Všechny tyto směry se ale shodují v tom, že je nutné vykonávat džihád, a že křesťané, židé, ateisté a další káfiři mají nižší status než muslimové. Káfiři mají podle práva šaría zakázáno odporovat koránu a sunně, diskutovat o nich a kritizovat Mohameda. Na základě práva šaría v historii docházelo k vyhlazování křesťanství a dalších náboženství.

Share