Centrum pro studium politického islámu

Podřízení

Islám je založen na principech podřízení a dualismu. Samotné slovo islám znamená podřízení a vztahuje se k islámské doktríně. Tato doktrína začíná koránem, který říká, že všichni na světě musí v každém detailu svého života napodobovat Mohamedovy slova a činy – sunnu. Celý svět se musí podřídit koránu a Mohamedově sunně. Jinak řečeno – všichni na světě se musí podřídit právu šaría.

Korán a hadísy říkají, že všichni na světě, každý jednotlivec, se musí podřídit islámu a dodržovat právo šaría. Koncept podřízení je tedy naprosto totalitní. Všechny ostatní formy vlády, náboženství a filozofie jsou vytvořené člověkem a musí být nahrazeny islámem.

Share