Centrum pro studium politického islámu

Mohamed

O Mohamedovi víme díky síře (jeho biografie) a hadísech (jím ustavených tradic). V historických záznamech z jeho doby o něm neexistuje žádná zmínka. Je zvláštní, že se někdo stal prvním vládcem sjednocené Arábie a přitom se o něm mimo islámské texty nikdo nezmiňuje. V koránu se jeho jméno zmiňuje čtyřikrát. Místo toho je často označován jako posel nebo prorok. Islám ho nazývá posledním prorokem.

Byl to sirotek, který se stal úspěšným obchodníkem. Když měl kolem čtyřiceti let, začal tvrdit, že má vize a slyší hlasy archanděla Gabriela, který mu přináší slova jediného boha celého vesmíru – Alláha. Sdělená slova si lidé zapamatovali a jejich písemný zápis byl nazván korán.

Korán ve více než 90 verších tvrdí, že Mohamed je nejdokonalejší člověk, který kdy žil, a že je dokonalým vzorem pro celé lidstvo.

V krátkosti se dá Mohamedova kariéra shrnout následovně: třináct let učil v Mekce náboženství islámu a konvertoval k němu asi 150 Arabů. Byl to kontroverzní muž a obyvatelé Mekky ho z města vyhnali. Odešel do Medíny, kde se stal politikem a džihádistou. V posledních devíti letech svého života se průměrně účastnil jednoho džihádistického útoku každých šest týdnů. Když v roce 632 zemřel, byli již všichni Arabové následkem džihádu islámskými konvertity.

11-Rust_Islamu.png

Mohamed byl nejúspěšnějším válečníkem v dějinách. Vliv všech ostatních vojenských vůdců skončil po jejich smrti, avšak Mohamed byl inspirací pro ozbrojený boj od své smrti až dodnes (1400 let). Byl také nejúspěšnějším tvůrcem zákonů. Jeho zákoník – právo šaría – je nejstarší fungující formou práva.

Share