Centrum pro studium politického islámu

Džihád

Nejprve je třeba si uvědomit, že džihád není svatá válka. Džihád znamená boj a má mnoho různých významů. Je tak důležitý, že je zmiňován v každém ze tří základních islámských textů – koránu, síře (životopise Mohameda) a Hadísech (tradicích Mohameda). Džihád tvoří 24% koránu, 21% Hadísů (al-Buchárí) a 67% síry.

05-Text_dzihad 20150928 - CZ.png

Džihád lze praktikovat čtyřmi způsoby: mečem, písmem, slovem a penězi.

Zastánci islámu běžně argumentují tím, že existují dva druhy džihádu. Vyšší džihád, který je vnitřním bojem proti špatným návykům, a nižší džihád, což je válka. Al-Buchárího Hadísy obsahují přibližně 1400 hadísů o džihádu. Pouze 2% z nich jsou o džihádu coby náboženském vnitřním boji. Zbylých 98% džihádistických hadísů tedy hovoří o džihádu jako o válce.

Mohamed nebyl příliš úspěšný v šíření islámu, než se stal džihádistou. Když umíral, byl každý Arab muslimem. Mohamed slavil úspěch díky džihádu.

Džihád je nejlepší aktivitou, jakou může muslim provozovat. Pokud džihádista zemře při vykonávání džihádu, nebude trpět trestem hrobu ani nejistotou soudného dne, ale půjde rovnou do ráje. Bude přebývat mezi rozkošnými nebeskými pannami.

Džihád naprosto změnil historii a vytvořil novou politickou mapu. Křesťanská civilizace Blízkého a Středního východu, Turecka, Egyptu a severní Afriky byla proměněna v islámskou civilizaci. Španělsko a Portugalsko podléhaly islámské nadvládě po dobu sedmi století. Východní a jižní Evropa, především Balkán, byly pod islámskou nadvládou. V průběhu posledních 1400 let bylo v džihádu zabito více než 270 milionů káfirů (nemuslimů).

Share