Center for Study of Political Islam International

Zapojiť sa

Vzdelávať sa o politickom islame

Ak si prajete prispieť k našej misii vzdelávania sveta o politickom islame, a o tom, politický islam znamená pre nás ako jednotlivcov, rodiny, komunity či krajiny, potrebujete solídne vedomosti k danej téme. 

Pozrite sa na základné informácie nevyhnutné pre vaše vlastné vzdelanie a následne vzdelávanie druhých.

Vzdelávať sa

Naučiť sa efektívne hovoriť o politickom islame

Ako hovoriť tak, aby vás počúvali?

Kto chápe, ako funguje politický islam, môže toto pochopenie úspešne zdieľať aj s ostatnými. Ak však svoje vedomosti nedokážete zručne odkomunikovať, môže sa stať, že tieto nesmierne dôležité informácie poslucháči nepríjmu, a vaša snaha môže byť dokonca kontraproduktívna.

Ako hovoriť o politickom islame (in English)

Pridať sa k tímu

CSPII je otvorená dobrovoľníkom, ktorí sú schopní kritického myslenia, cenia si svoju kultúru a slobody, a chcú spolupracovať s ľuďmi z celého sveta.  
Uvítame ľudí, ktorí zdieľajú našu víziu, sú ochotní sa vzdelávať o politickom islame použitím metodológie CSPII a dokážu si nájsť čas na našu prácu na pravidelnej báze.

Pridať sa k tímu (in English) Vacancies

Podporiť CSPII finančne

Finančné príspevky predstavujú veľkú podporu pre našu prácu a ciele. Umožňujú nám vzdelávať ľudí o nebezpečnom vplyve politického islamu.

Prispieť finančne (In English)