Center for Study of Political Islam International

Korán

Korán o sebe tvrdí, že sú v ňom presne a precízne zaznamenané slová jediného boha. Tvrdí o sebe, že je dokonalý, úplný, večný, univerzálny a bez jedinej chyby. Príbeh Koránu je, že archanjel Gabriel hovoril k Mohamedovi a odovzdával mu presné slová od Alaha. Korán je pravdivý na základe svojho vlastného tvrdenia, že je pravdivý. Odkaz Koránu prebiehal postupne počas 23 rokov.

Korán sú v skutočnosti dve knihy, skorší Korán z Mekky a neskorší Korán z Mediny. Korán z Mekky je náboženský, avšak Korán z Mediny je výrazne politický a legislatívny, pričom takmer štvrtina jeho textu sa venuje džihádu.

Natural division of Koran

Odkaz Koránu z Mekky je v skratke nasledovný: Mohamed je Alahov prorok a celé ľudstvo sa musí podriadiť Alahovi. Odkaz Koránu z Mediny je, že ak neveríš, že Mohamed je Alahov prorok, je dovolené ti ublížiť.

Čitateľom sa Korán môže zdať zložitý a protichodný. Jeden z kľúčových princípov Koránu je, že ak si dva verše odporujú, tak ten neskorší verš je silnejší a lepší ako ten skorší. Proces určovania ktorý verš je silnejší alebo lepší sa definuje ako abrogácia. Problém je v tom, že Korán nie je usporiadaný chronologicky, takže niekedy panuje zmätok v tom, ktorý verš je lepší*. Korán sa dosť opakuje, príbehy v ňom sa opakujú mnoho krát. Väčšina z príbehov je neúplných a detaily sa líšia v každom ďalšom opakovaní.

*slovenskí a českí čitatelia sa môžu stretnúť s českým prekladom Koránu od Ivana Hrbeka, kde bola snaha o chronologické radenie kapitol. Korán, Academia, vydavateľstvo Českej akadémie vied, ISBN 80-7390-992-6.

Share