Center for Study of Political Islam International

Mohamed

Podľa Koránu je Mohamed božským prototypom človeka, vzorom pre celé ľudstvo

Poznatky o Mohamedovi máme z jeho životopisu (Síra) a spísaným tradíciám (Hadís). Historické záznamy z jeho čias ho nespomínajú. V Koráne sa meno Mohamed vyskytuje len štyrikrát, text sa však k nemu často odkazuje prostredníctvom jeho titulov ako „Posol“ či „Prorok“. V Koráne Alah o Mohamedovi hovorí, že je „Pečať prorokov“, čo islamská doktrína interpretuje tak, že Mohamed je posledným z prorokov zoslaných ľudstvu.

Mohamed bol sirotou a stal sa z neho úspešný obchodník. Ako štyridsiatnik oznámil, že mal vízie a počul hlas archanjela Gabriela, ako mu odovzdáva slová jediného boha celého vesmíru, Alaha. Tieto slová, recitované spamäti a neskôr zapísané, tvoria Korán.

V Koráne sa v 89 veršoch tvrdí, že Mohamed je dokonalým človekom a že jeho život je vzorom, či božským prototypom, ktorý by malo nasledovať celé ľudstvo.

Mohamed kázal náboženstvo islamu v Mekke 13 rokov, a za ten čas na islam prestúpilo 150 Arabov. Rozdelil však miestnu spoločnosť a obyvatelia Mekky ho vypudili z mesta. Odišiel aj so svojimi stúpencami do Mediny, kde sa stal politikom z džihádistom. Počas posledných deviatich rokov svojho života vyhlasoval nejaký akt džihádu v priemere každých šesť týždňov. Výsledkom džihádu bolo, že keď Mohamed v roku 632 zomrel, všetci Arabi už boli konvertovaní k islamu.

The life of Mohamed

Mohamed bol najúspešnejším vojvodcom v histórii. Vplyv všetkých ostatných vojenských lídrov upadol po ich smrti, ale Mohamed inšpiroval vojnu, ktorá neustále pokračuje už po 1400 rokov.

Share