Centrum pre štúdiuim politického islamu

Podriadenie

Islam je postavený na princípoch podriadenia a dualizmu. Samotné slovo islam znamená podriadenie. Nie „mier“, ako sa zvyklo kedysi mylne prízvukovať. Ale kto sa má čomu podľa islamu podriadiť?

Podriadiť sa treba doktríne islamu. Doktrína začína koránom, ktorý hovorí, že celý svet musí v každom detaile svojho života napodobňovať skutky a slová Mohameda, čiže sunnu. Celý svet sa musí podriadiť koránu a Mohamedovej sunne. Iný spôsob ako to vyjadriť je, že celý svet sa musí správať podľa pravidiel šarie.  

Korán a hadísy hovoria, že celý svet, každý jeden človek, sa musí podriadiť islamu a šarii. Koncept podriadenia v islame je absolútny. Politicky ide o totalitu. Akékoľvek iné formy spravovania spoločnosti, náboženstva či filozofie sú vytvorené človekom a musia byť nahradené islamom.

Share