Center for Study of Political Islam International

Podriadenie

Islam je postavený na princípoch podriadenia a dualizmu. Samotné slovo islam znamená podriadenie. Nie „mier“, ako sa kedysi nesprávne uvádzalo. Ale kto sa tu má podriadiť, a čomu?

Doktrína islamu žiada podriadenie sa doktríne islamu. Doktrína začína Koránom, ktorý hovorí, že celý svet musí v každom detaile svojho života napodobňovať skutky a slová Mohameda, čiže Sunnu. Celý svet sa musí podriadiť Mohamedovmu Koránu a Sunne. Iný spôsob ako to vyjadriť je, že celý svet sa musí správať podľa pravidiel šarie.

Koncept podriadenia v islame je totalitný. Akékoľvek iné formy spravovania spoločnosti, náboženstva či filozofie sú vytvorené človekom a musia byť nahradené islamom.

Share