Center for Study of Political Islam International

Metodika

Všetko čo tvrdíme možno podložiť základnými textami islamskej doktríny v Trilógii: Korán, Síra, Hadís. Metodika CSPII je tou najprístupnejšou a najrýchlejšou cestou ako sa vzdelať o politickom islame.

Politický islam, nie náboženský islam

Islam má politickú doktrínu a náboženskú doktrínu. Jeho politická doktrína sa týka každého, kým náboženský islam sa týka len moslimov. Publikácie CSPII sa zaoberajú výlučne politickým islamom a Mohamedom, nie náboženstvom islamu, ani moslimami.

Pohľad na islam z pozície kafira

Existujú tri možné uhly pohľadu na islam, v závislosti od toho, ako vnímate Mohameda. Ak veríte, že Mohamed bol Prorokom Alahovým, ste moslim. Ak tomu neveríte, ste kafir (nemoslim). Tretí prístup k islamu je z pozície apologéta islamu. Apologéti neveria, že Mohamed bol prorokom, sú však ústretoví voči islamu bez toho, aby islam poznali.

CSPII pristupuje k islamu z pohľadu kafira (nemoslima). Všetky knihy a iné materiály CSPII vnímajú islam z perspektívy toho, aký dopad má islam na kafirov. To tiež znamená, že náboženstvo islamu je pre CSPI irelevantné. Náboženstvo islamu je dôležité pre moslimov. Politické aspekty islamu sa týkajú všetkých, aj kafirov.

S autoritou

V islame existujú len dve skutočné autority, Alah a Mohamed. Alaha nájdeme v Koráne, Mohameda zase v Síre (životopis Mohameda) a Hadíse (Mohamedove výroky a skutky). Systém odkazov umožňuje čitateľovi overiť si všetky tvrdenia priamo v základných zdrojových textoch islamskej doktríny.

Systematické poznanie

Ten najlepší spôsob ako študovať islam je vidieť ho v celosti. Napríklad Korán samotný nie je možné pochopiť bez kontextu, ak však k nemu pridáme život Mohameda, začne dávať zmysel.

Úrovne štúdia

Myšlienky a koncepty islamu sú pre našu civilizáciu cudzie. Pochopenie nových myšlienok si vyžaduje opakovanie, a preto metodika CSPII obsahuje štyri úrovne štúdia. Prvá úroveň je určená začiatočníkom, pričom opisuje islam v celej jeho šírke. Každá z úrovní opakuje aj základy a zároveň garantuje stále hlbšiu úroveň štúdia. Každú knihu je teda možné čítať osve, alebo aj ako súčasť celej série.

Vedecký prístup

Metodika CSPII využíva pri skúmaní doktríny islamu racionálny, vedecký prístup a argumentáciu založenú na faktoch. CSPII pracuje s jednoduchými štatistickými metódami, používa grafy a kategorizáciu, analyzuje texty. Neskúmame pritom pravdivosť textov doktríny, len objektívne popisujeme, čo sa v tých textoch nachádza. Pokladáme za samozrejmú pravdu, že Korán + Síra + Hadís (Trilógia) = doktrína islamu. Aby sme videli doktrínu presne takú, aká je, CSPI zdôrazňuje dôležitosť presnej terminológie v diskusii o politickom islame.