Centrum pre štúdiuim politického islamu

Šaría

Neexistuje žiadna oblasť života, ktorú by šaría nepokrývala

Korán a Sunna (Mohamedov dokonalý vzor pre život) sú určené k tomu, aby ich nasledovalo celé ľudstvo. Problém  je v tom, že ani Korán ani Sunna nie sú usporiadané tak, aby ich bolo možné jednoducho interpretovať. Kodifikáciou nariadení vychádzajúcich z Koránu a Sunny do života je šaría.

The foundation of Sharia

Šaría sa často nazýva zákonom, používa sa slovné spojenie „islamské právo šaría“. Avšak Šaría má oveľa širší záber než len právne záležitosti. Pokrýva aj teológiu, modlitby, charitu, pôsty. V podstate neexistuje žiadna oblasť života, ktorej by sa šaría nevenovala. Neobchádza ani témy ako sex, spôsob, akým sa majú ľudia zdraviť, či ako napísať závet.

Jedným z najdôležitejších aspektov šarie je, že je považovaná za zákon Alaha a že je nadradená zákonom, ktoré vytvorili ľudia. Šariou sa teda musia riadiť nielen moslimovia, ale aj kafiri. Ako príklad si vezmime moslimské požiadavky, aby sa naša kultúra zmenila a prispôsobila sa islamským pravidlám. Moslimskí pracujúci požadujú prestávky v práci na modlitby. Počas pôstneho mesiaca ramadán sa od kafirov vyžaduje, aby nejedli pred očami moslimov. Jedným z hlavných frontov je požiadavka založiť samostatné súdy pre rodinné právo moslimov, kde by sa rozhodovalo nie podľa zákonov danej krajiny, ale podľa šarie. Problémom je, že ústupky, ktoré by sme mali podľa šarie robiť, nemajú konca.

Šaría má rôzne školy, ktoré sa odlišujú v maličkostiach. Avšak všetky školy šarie sa zhodujú na potrebe džihádu a na menejcennosti kresťanov, židov, ateistov a iných kafirov. Kafiri majú podľa šarie zakázané debatovať a  argumentovať o Koráne a Sunne, alebo kritizovať Mohameda. Z historického hľadiska je to práve šaría, čo likviduje kresťanstvo a ostatné náboženstvá.

Share