Center for Study of Political Islam International

Kafir

Ak chceme spoznať politický islam, prvým krokom musí byť správne pochopenie významu slov a ich presná definícia. Jazyk islamskej doktríny je dualistický, rozdeľuje ľudstvo na moslimov a kafirov. Teda na tých, ktorí veria, že Mohamed je Alahov prorok a na tých, ktorý v to neveria.

Kafir je slovo, ktoré Korán používa pre nemoslimov. Bežne sa prekladá ako neveriaci alebo ateista, ale takýto preklad je nepresný. Výraz neveriaci je neutrálne, zatiaľ čo prístup Koránu k neveriacim je výrazne negatívny, keďže podľa Koránu Alah nenávidí kafirov. Podľa politického islamu moslim nikdy nie je skutočným priateľom kafira. Kafirov možno zotročovať, znásilňovať, stínať, terorizovať či ponižovať. Kafir nie je považovaný za plnohodnotného človeka.

Keď si prečítate celú islamskú doktrínu v Koráne, Síre (životopis Mohameda) a Hadíse (tradície Mohameda), zistíte, že islamská doktrína je zameraná na kafirov. Viac než polovica Koránu je o kafiroch. Deklarovaným účelom politického islamu je kafirov buď konvertovať na islam, podriadiť ich islamu, alebo ich zlikvidovať.

Text devoted to kafir
null

Share