Centrum pre štúdiuim politického islamu

Kafir

Prvým krokom k pochopeniu islamu je poznať význam slov. Jazyk islamu je dualistický. Existuje tu rozdelenie ľudstva na veriacich (moslimov) a kafirov (neveriacich). Islam delí ľudstvo na tých, ktorí veria, že Mohamed je Alahov prorok a na tých, ktorý v to neveria.

Kafir je slovo, ktoré sa v koráne používa pre nemoslimov. Bežne sa prekladá ako neveriaci alebo ateista, ale tento preklad nie je správny. Slovo neveriaci je neutrálne, zatiaľ čo prístup koránu k neveriacim je čisto negatívny. Korán uvádza, že Alah nenávidí kafirov. Moslim nikdy nie je skutočným priateľom kafira. Kafira možno zotročiť, znásilniť, sťať, strojiť proti nemu úklady, terorizovať ho a ponižovať. Kafir nie je plnohodnotným človekom.

Keď si prečítate celú islamskú doktrínu koránu, síru (životopis Mohameda) a hadísy (tradície Mohameda), zistíte že islam je upriamený na kafirov. Polovica koránu je o kafiroch, nemoslimoch. Deklarovaným účelom islamskej doktríny je zbaviť svet kafirov, či už konverziou na islam, podriadením kafirov islamu, alebo ich zabitím. Proti kafirom možno viesť džihád.

Text devoted to kafir

Kafir je tou najhoršou nadávkou na svete. Hoci aj iné slová môžu byť zraňujúce, všetky ostatné hrubé výrazy sú osobné, vyjadrujú niekoho osobný názor. Ale kafir je slovo, ktoré použil sám Alah. Takže nenávisť v slove kafir je svätá, je to posvätná nenávisť Alahova.

Share