Center for Study of Political Islam International

Trilógia

Výraz Trilógia je súhrnným označením pre tri základné texty tvoriace ideológiu islamu: Korán, Síra a Hadís. Síra, Mohamedov životopis, a Hadís, zozbierané tradície Mohamedových skutkov a výrokov, spolu tvoria Sunnu Mohameda.

Autorom najuznávanejšej verzie Síry je Ibn Ishák. Čo sa týka Hadísu, spomedzi viacero zbierok je najčastejšie používaný a najvyššiu autoritu má Buchárího Hadís.

Relative sizes of Trilogy texts
Share