Centrum pre štúdiuim politického islamu

Trilógia

Korán je to, čo Mohamed povedal, že mu povedal Archanjel Gabriel, že mu povedal Alah. Korán sám o sebe neobsahuje dosť informácií, aby mohol byť návodom, ako byť dobrým moslimom. Korán zároveň opakovane tvrdí, že celý svet by mal vo všetkom napodobňovať a nasledovať Mohameda.

Mohamedove výroky a skutky sa nazývajú Sunna. Sunnu možno nájsť v dvoch druhoch spisov, v Síre a Hadíse.

Prvým zdrojom Sunny je Síra, čiže Mohamedov životopis. Najuznávanejšou verziou Síry je tá od Ibn Isháka.

Druhým zdrojom Sunny je Hadís, čiže zozbierané tradície proroka Mohameda. Hadísov je viacero zbierok, ale najčastejšie používaná a s najväčšou autoritou je zbierka Buchárího.

Korán, Síra a Hadís spolu tvoria tri texty islamu, Trilógiu.

Relative sizes of Trilogy texts
Share