Centrum pre štúdiuim politického islamu

Dualizmus

Pri snahe pochopiť doktrínu islamu človek nutne narazí na problém protirečení. Islam sa nazýva náboženstvom mieru, ale stínanie hláv za pokriku “Alahu akbar” už pomaly patrí k bežnej rutine večerných správ.  V koráne nájdeme mierumilovné verše ako napríklad “v náboženstve nesmie existovať nátlak”, ktoré sú v priamom protiklade s veršami, ktoré hlásajú násilie voči nemoslimom.

Potom je tu delenie ľudstva na moslimov a kafirov (nemoslimov). Alah miluje moslimov a nenávidí kafirov. V skutočnosti deklarovaný účel koránu je vytvoriť svet bez kafirov.

Islamská etika sa líši v závislosti od toho, kto ste. Moslim sa musí chovať k inému moslimovi ako k rodine, ale kafira možno oklamať. V koráne je 12 veršov, ktoré hovoria o tom, že moslim nikdy nie je skutočným priateľom kafira. Moslima nemožno zotročiť, ale kafira áno.

Existujú tiež dvaja rôzni Mohamedovia. Keď bol Mohamed náboženským kazateľom v Mekke, násilie bolo len verbálne alebo nanajvýš lietali päste. Keď sa však presťahoval do Mediny, stal sa z neho politik a vojvodca džihádu.

Sira devoted to topic

Kafiri sa často pýtajú, ktorý z týchto dvoch islamov je tým skutočným islamom. Ale táto otázka vychádza z nepochopenia. Islam je postavený na protikladoch. Obe protichodné strany sú správne. Tento dualizmus definuje islam. Islam je postavený na dvoch princípoch – dualizme a podriadení.

Share