Centrum pre štúdiuim politického islamu

Ženy

Politika ovplyvňuje náš každodenný život, či sa o politiku zaujímame, alebo nie. Politické rozhodnutia určujú, ako máme platiť dane, aké pravidlá dodržiavať, a aký život máme viesť. Majú dopad na naše obliekanie, kultúru a životný štýl. Slobody, ktoré majú muži a najmä ženy v neislamských spoločnostiach, vyrastajú z neislamských politických systémov a myslenia.

Islam je kompletnou civilizáciou, náboženstvom, kultúrou a politickým systémom. Politický systém islamu sa zaujíma o vás, a to bez ohľadu na to, či sa vy zaujímate oň. Tento systém nazývame politickým islamom. Jeho záujem je natoľko hlboký, že až 51 percent textu islamskej doktríny sa venuje kafirom (nemoslimom). Táto doktrína sa skladá z Koránu, Hadísu a Síry, trilógie posvätných islamských textov.

Politika islamu je pre kafirské ženy problémom, pretože jeho doktrína je v rozpore s našimi zákonmi a systémom, založenými na princípoch rovnosti pre všetkých a slobody slova a zmýšľania.

Korán sa delí na dve časti (Mekka a Medina), a to umožňuje zaobchádzať so ženami dualisticky. Existujú verše, ktoré velebia matku nad všetkých mužov, alebo podľa ktorých ženy i muži budú v Deň zúčtovania súdení rovnako podľa svojich skutkov. Zároveň 71 percent textu v Koráne prisudzuje žene podradné postavenie voči mužovi. V Hadíse stavia ženu do podradnej pozície až 91 percent textu.

Women status in Koran
Women status in Hadith

Podľa islamskej doktríny je každá žena v podradnom postavení voči mužovi, a každá kafirská žena je nižšie ako žena nasledujúca islam. Kafirskú ženu možno použiť ako sexuálnu otrokyňu a znásilňovať, čo je v islame morálne akceptovateľné. Sám Mohamed mal nemoslimské zajatkyne, ktoré používal ako sexuálne otrokyne.

Pre viac informácií si pozrite video Billa Warnera o ženách v islame:

Je extrémne dôležité, aby každý kafir tejto téme rozumel. Zdieľajte tieto dôležité informácie s vašou vládou, priateľmi i rodinou.

Radi vám poskytneme viac poznatkov o postavení žien v doktríne islamu osobne. Kontaktujte nás, a náš tím odborníkov je pripravený pracovať pre vás a pre neislamskú civilizáciu.

Share