Centrum Studiów nad Politycznym Islamem

Podporządkowanie

Islam opiera się na zasadach podporządkowania i dualizmu. Samo słowo „islam” oznacza podporządkowanie się. Nie oznacza ono „pokoju". O jakie podporządkowanie chodzi i kto powinien się podporządkować?

Podporządkować należy się doktrynie islamu. Ma ona swoje źródła w Koranie, który twierdzi, że cały świat powinien wzorować się na słowach i czynach Mahometa, czyli sunnie. Innymi słowy, cały świat musi zatem podporządkować się Koranowi oraz sunnie, czyli szariatowi.

Koran i hadisy podkreślają, że wszyscy ludzie, każdy z osobna, powinni podporządkować się islamowi i przestrzegać szariatu. Koncepcja podporządkowania się ma więc charakter w pełni totalitarny. Wszystkie formy rządów, wszystkie religie i filozofie utworzone przez człowieka muszą zostać zastąpione islamem.

undefined
Share