Centrum pro studium politického islámu

Káfir

Pokud se chceme něco dozvědět o islámu, je prvním předpokladem používat správná slova. Jazyk islámu je dualistický. Lidstvo je rozděleno na věřící a káfiry (nevěřící) - tedy na ty, kteří věří, že Mohamed je Alláhovým prorokem, a na ty, kteří tomu nevěří.

Káfir je ve skutečnosti výraz, který korán používá pro nemuslimy. Obvykle se překládá jako nevěřící nebo bezvěrec, ale tento překlad je chybný. Slovo nevěřící je neutrální, zatímco přístup koránu k nevěřícím je velmi negativní. Korán definuje káfira jako Alláhem nenáviděného. Muslim není nikdy opravdovým přítelem káfira. Káfiry je možné zotročovat, znásilňovat, setnout jim hlavu, strojit proti nim úklady, zastrašovat je a ponižovat. Káfir není plnohodnotná lidská bytost.

Když si přečtete celou islámskou doktrínu obsaženou v koránu, síře (biografie Mohameda) a hadísech (tradice ustavené Mohamedem), zjistíte, že islám upřel svou pozornost na káfiry. Více než polovina koránu je o káfirech, nikoli o muslimech. Cílem, který popisuje islámská doktrína, je zničení každého káfira konvertováním k islámu, přijetím podřazeného statutu (dhimmí) nebo smrtí. Proti káfirům lze vést džihád.

02-Text_venovan_Kafirum 20150928 - CZ.png

Káfir je nejhorší slovo pro nemuslimy nezávisle na jazyce. Jiná slova mohou být zraňující, ale jsou zabarvena osobními názory. Káfir je však slovo, které používá Alláh. Nenávist ve slově káfir je svatou nenávistí Alláha.

Share