Centrum pro studium politického islámu

Postavení žen v hadísech

Hlavní dualitou v islámu je dualita muž-žena. Existuje jiný soubor pravidel pro muže a jiný pro ženy. Kdyby nebylo podvolení, pak by bylo potřeba pouze jedno pravidlo: s muži a ženami se zachází stejně. Pokud se s nimi nemá zacházet stejně, pak je potřeba mnohem více pravidel.

Je pouze jedna oblast, ve které se s muži a ženami zachází rovnoprávně – obě pohlaví budou souzena v Soudný den na základě svého života, ale pokud bude souzena žena, bude posuzována podle toho, jak poslouchala svého manžela.

V trilogii není mnoho textu o ženách. K ženám se vztahuje pouze asi 9 % koránu a asi 12 % síry. Doktrína je převážně o mužích. Ale v trilogii najdeme více než dost na to, aby ovládala nejmenší detaily života ženy, od narození až do smrti.

The status of woman in the Hadith
Odkazpočet slovhadísyprocenta
Nízké45 58029689,4 %
Rovnocenné3 5093310 %
Vysoké6220,06 %
Celkem49 151331
Neutrální68 543434

Zdrojové dokumenty

Women in Hadith Women in Hadith - low status Women in Hadith - equal to men status Women in Hadith - high status Women in Hadith - neutral status

Nabídka