Centrum pro studium politického islámu

Kolikrát korán přikazuje muslimům, aby napodobovali Mohameda

Korán 89krát žádá muslimy, aby ve všem napodobovali Mohameda. Existují dva druhy těchto přikázání – historická a pak přímá přikázání. Mekkánský korán je plný příkladů předchozích „proroků/poslů“, kteří měli uposlechnout, jinak je Alláh potrestal. Mojžíš je historický příklad. V Mekce je pouze 5 přímých přikázání, aby byl Mohamed následován.

Později v Medíně je 84 veršů s přímým příkazem uposlechnout a následovat Mohameda. Proč je jejich počet vyšší? V Medíně byl Mohamed politickým vůdcem a potřeboval zcela ovládnout tento svět, nikoli ten příští.

Zdrojové dokumenty

The Sunna of Mohammed

Nabídka