Centrum pro studium politického islámu

Význam slova „bratr“ v islámu

Slovo bratr se u Buchárího používá dvěma způsoby. První význam je skutečný pokrevní bratr, se kterým máme stejnou matku nebo otce. Druhý význam je jiný muslim.

Existuje celkem 209 hadísů, které odkazují na slovo „bratr“ a 96 z nich odkazuje na pokrevního bratra. Zbývá 209 - 96 = 113 hadísů o duchovním bratrství.

Tato práce je důležitá, protože to znamená, že tyto hadísy pseudo-zlatého pravidla, které říkají, že muslim má milovat svého bratra, se nevztahují na káfiry. Hadísy tudíž nejsou opravdové zlaté pravidlo, podle nějž máme se VŠEMI jednat jako s bratrem. Káfiři stojí mimo pseudo-zlaté pravidlo. V islámu je zlaté pravidlo vyhrazeno pouze muslimům.

Zdrojové dokumenty

Hadiths of Muslim brothers Hadiths of Muslim Blood Brothers

Nabídka