Centrum pro studium politického islámu

Poměrné množství textu v trilogii

Korán: 152 006 slov. Poznámka: tento počet se bude u každého překladu lišit.

Hadísy: Buchárí má 645 745 slov.

Síra: síra má tři části. Je tam život Mohameda jako proroka, doplněný o období předtím, než se stal prorokem, a o události, které následovaly po jeho smrti. Třetí část tvoří Hišámovy poznámky. Máme přesný počet slov Mohamedova prorockého období z nascannované verze Guillaumova Života Mohameda /i>. Zahrnuje 579 stran a je tam 274 838 slov. Protože textem z jeho skutečného života jako proroka je sunna, používáme pouze text z prorockého období.

Celý korán, síra (bez dodatků k síře) a hadísy: 1 072 589 slov.

Technická poznámka: pokud do toho zařadíme doplňkové texty a Hišáma, odhaduje se celkový počet slov na 379 700.

Relative sizes of Trilogy text
Odkazkoránsírahadísy
Počet slov152 006274 838645 745
Podíl z celkového počtu
1 072 589 slov
14 %26 %60 %

Zdrojové dokumenty

Koran Text PDF Hadith Text PDF Sira Text PDF

Nabídka