Center for Study of Political Islam International

Komentarz: muzułmanie ofiarami politycznego islamu?

30 sierpnia 2021

Temat Komentarze

Dlaczego tak często podkreślamy, że źródłem problemu jest polityczna doktryna islamu, a nie ludzie? Bo to islam „tworzy” muzułmanów, nie odwrotnie. Doktryna jest niezmienna i wieczna, a jedyną kwestią jest, na ile wiernie się za nią podąża. Z tego względu też pomijamy osobiste opinie, bo są one subiektywne – każdy przedstawi islam ze swojej perspektywy, zależnej właśnie od stopnia tego podporządkowania. A jedynymi ekspertami od politycznej doktryny islamu są Allah i Mahomet.

Dzięki takiemu podejściu można też zrozumieć często piszemy, że „to muzułmanie są pierwszymi ofiarami politycznego islamu”. Tu dla przykładu jedno z ostatnich wydarzeń tego rodzaju.

Wystarczy spojrzeć na doktrynę politycznego islamu oraz historię, by zrozumieć to stwierdzenie. Już po śmierci Mahometa, w czasach pierwszych kalifów, przez wiele lat dochodziło do rozlewu krwi między muzułmanami, których sednem było ustalenie, kto jest wierniejszy doktrynie.

Podążając za doktryną politycznego islamu, należy się jej całkowicie podporządkować – nie bez powodu „islam” oznacza podporządkowanie. A czytając hadisy można się przekonać, jak dalece życie prywatne muzułmanina jest w niej uregulowane. Nie wspominając w tym miejscu o pozycji kobiety w islamie, o czym już wielokrotnie pisaliśmy.

Wiemy też doskonale, że nie można odejść od islamu bez narażenia życia. Polityczny islam wprost mówi o karze śmierci w przypadku apostazji. Niedopuszczalna jest też jakakolwiek krytyka tej doktryny.

Polityczny islam więc jest nie tylko zagrożeniem dla nas, kafirów – znamy jego założenia w tym zakresie – ale też przyczyną wielu poważnych problemów dla samych muzułmanów.

Więcej o politycznym islamie i podejściu CSPI tutaj oraz o podporządkowaniu w politycznym islamie.

Share

Ostatnie posty

10 października 2022

Hidżra - migracja Mahometa z Mekki do Medyny oraz jej znaczenie dzisiaj

Hidżra - co to? Hidżra, czyli migracja oznacza ucieczkę Mahometa z Mekki do Medyny w 622 r. n.e. Został on wygnany, gdyż siał zamęt i wywoływał konflikty pośród mieszkańców Mekki. O szczególnym znaczeniu świadczy fakt, rok hidżry stanowi początek ery...

22 stycznia 2022

Meczet jako miejsce politycznej aktywności

Według doktryny politycznego islamu meczet ( masjid ) to nie tylko miejsce religijnej, ale przede wszystkim też politycznej aktywności. Znajduje się on w tym centrum strategicznego planowania podporządkowania świata kafirów. Nie służy wyłącznie do modlitwy,...

20 stycznia 2022

Zakat, czyli obowiązkowy podatek przeznaczany m.in. na dżihad

Podatek zakat jest jednym z pięciu filarów religii islamu, w związku z czym jest płacony przez wszystkich muzułmanów, którzy uważają się za religijnych. To podatek, gdyż jest obowiązkowy dla wszystkich praktykujących. Dobrowolna jałmużna w islamie nosi...