Center for the Study of Political Islam International

Politieke Islam in cijfers

De politieke islam heeft een groeiende impact op ons dagelijks leven en vormt een belangrijke uitdaging voor de hoekstenen van de niet-islamitische samenleving. Elke dag zijn we getuige van geweld, onderdrukking en groeiende politieke eisen in naam van de islam. Heel vaak horen we ook dat soortgelijke acties slechts een verkeerde interpretatie zijn van de islamitische ideologie en dat de ware islam iets heel anders is. Wat is de ware aard van de islam? Dit kan worden onthuld in een statistische analyse van de bronteksten van de islam uitgevoerd door de Amerikaanse wetenschapper Dr. Bill Warner.

Trilogie

Mensen proberen vaak de islam te begrijpen op basis van de Koran, maar het maakt slechts 14% uit van de islamitische doctrine en is moeilijk te begrijpen. Het bevat geen compacte verhalen, er is geen chronologische volgorde en het zit vol herhalingen.

Mohammed is de sleutel tot het begrijpen van de islam. We kunnen over Mohammed lezen in zijn biografie, de Sira, en zijn tradities, de Hadith. Deze drie teksten (de Trilogie) – de Koran, de Sira en de Hadith – definiëren de islam en moeten als een geheel worden beschouwd.

Relative sizes of Trilogy texts

Dualisme

Een van de basiskenmerken van de islamitische teksten is dat ze tegenstrijdig zijn. We noemen dit “dualisme”. Het is moeilijk voor ons om uitspraken te accepteren die elkaar tegenspreken, omdat kennis in onze cultuur gebaseerd is op logica. Het dualistische karakter van de islam is gebaseerd op het levensverhaal van zijn stichter, Mohammed. In de Mekkaanse periode, toen hij slechts enkele tientallen volgelingen aantrok, verschenen religieuze en poëtische verzen in de Koran. Zodra Mohammed met zijn volgelingen naar Medina migreerde en hij een politicus en een krijger werd, begonnen de koranverzen politiek te worden en moedigden ze aanvallen tegen de niet-moslim aan. (jihad). Het aantal moslims groeit snel in Medina.

11-The_life_of_Mohammed.png

De Koran is, naar eigen zeggen, de exacte woorden van Allah zoals de engel Gabriël ze aan Mohammed dicteerde. Daarom worden alle verzen, inclusief de tegenstrijdige, als goddelijk beschouwd en als universeel geldig. Volgens de Koran zelf zijn de Medinaanse verzen, die chronologisch later zijn, sterker en beter.

Natural division of Koran

In publieke debatten hebben islamitische sprekers en apologeten het vaak over tolerante en positieve verzen in de Koran. Er zijn 245 verzen of 4018 woorden in de Koran die iets positiefs zeggen over de niet-moslim (de Kafir). Dit is ongeveer 2,6% van de totale Korantekst. In al deze gevallen worden deze verzen echter gevolgd door verzen die ze minder belangrijk maken.

Kafir

Meer dan de helft van de tekst van de Trilogie is gewijd aan de Kafir. Het gaat niet het moslim-zijn, maar om de ongelovige. De oorspronkelijke betekenis van het woord Kafir is "iemand die de bekende waarheid bedekt of verbergt". Een kafir weet dat de Koran waar is, maar ontkent het. De Koran zegt dat de Kafir bedrogen, gehaat, tot slaaf gemaakt, bespot, gemarteld en gedood kan worden. De Kafir is iedereen die niet accepteert dat Allah de enige God is en Mohammed zijn boodschapper. Het woord "Kafir" is niet neutraal; het is een zeer negatieve uitdrukking. De Kafir wordt gehaat door Allah en Mohammed vocht met hen en probeerde hen te dwingen zich aan de islam te onderwerpen. Kafir is eigenlijk het woord dat het beste definieert wat de politieke islam is.

Text devoted to Kafir

Sharia

De Koran en de Soenna (het perfecte voorbeeld van Mohammed, d.w.z. de Sira en de Hadith) moeten door de hele mensheid in acht worden genomen. Het probleem is dat de Koran, de Sira en de Hadith zo zijn gerangschikt dat ze erg moeilijk te begrijpen zijn. Sharia is de codificatie van kennis uit de Koran en de Soenna. Het wordt vaak "sharia-wetgeving" genoemd. De sharia gaat echter niet alleen over wetgeving. Het gaat ook over theologie, gebed, naastenliefde, vasten en seks. Er is geen enkel aspect van het leven dat niet onder de sharia zou vallen.

Foundation of Sharia

Joden

Joden spelen een belangrijke rol in de islam. Mohammed beweerde dat hij de laatste profeet van het Abrahamitische geloof was. De Mekkaanse Koran staat vol met verhalen over Joodse figuren. Joden worden in dit deel van de Koran vereerd. Alles verandert in Medina, dat een half Joodse stad was. Joden van Medina accepteren Mohammed niet als de opvolger van hun traditie. Mohammed verandert de richting van het gebed van Jeruzalem naar Mekka en de Koran vult zich met Jodenhaat en negatieve verzen. Vier jaar later is er geen vrije Jood meer in Medina. Het lot van de derde Joodse stam spreekt voor zich. Ongeveer 800 Joodse mannen werden gedood, vrouwen werden als slaaf verkocht en kinderen werden geadopteerd in moslimfamilies.

Anti-Jew text

Jihad

Jihad betekent letterlijk "strijd" of "inspanning". Er wordt vaak beweerd dat er twee soorten jihad zijn in de islamitische doctrine – de grotere en kleinere jihad. De grotere jihad gaat over spirituele inspanning of innerlijke strijd. Volgens de statistische analyse van CSPII is slechts 2% van de Bukhari Hadith en 25% van de Sira gewijd aan dit type jihad. De overige 98% van de Bukhari Hadith en 75% van de Sira met betrekking tot jihad verwijzen naar geweld. Door de jihad werd de Politieke Islam succesvol.

Text devoted to jihad

Vrouwen

De islamitische doctrine kent vrouwen een hogere, gelijke en lagere status toe dan mannen.

  • Hogere status van vrouwen (Koran 5% van de tekst, Hadith 0,6% van de tekst): Islamitische doctrine prijst vrouwen vooral als moeders.
  • Gelijke status van vrouwen (Koran 23% van de tekst, Hadith 10% van de tekst): Vrouwen en mannen zullen gelijk worden beoordeeld op de Dag des Oordeels. Neutrale verwijzingen over vrouwen zonder uitdrukkelijke opmerkingen over hun status zijn ook opgenomen in deze categorie.
  • Lagere status van vrouwen (Koran 71% van de tekst, Hadith 89% van de tekst): Het grootste deel van de islamitische doctrine plaatst de vrouw in een inferieure status ten opzichte van mannen. Dit omvat het verdelen van erfenissen, getuigenissen in een rechtbank of intelligentie- en religieuze vaardigheden van beide geslachten. Verwijzingen naar speciale regels voor vrouwen die – in vergelijking met mannen – hun vrijheid beperken, vallen ook onder deze categorie.
Women status in Koran
Women status in Hadith

Toepassen van statistische analyse op de islamitische doctrine is een betrouwbare methode die licht werpt op de ware aard van deze teksten en belangrijke gegevens in de discussie over de Politieke Islam inbrengt. We kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk beschrijven hoe de islamitische doctrine de Kafir benadert of welke status het aan vrouwen toekent. We hoeven niet meer te vertrouwen op meningen van politieke, academische of spirituele autoriteiten. We kunnen nu feiten gebruiken.

Share