Center for the Study of Political Islam International

Kafir

De eerste stap in het leren over de politieke islam is het kennen van de juiste woorden en hun precieze definities. De taal van de islamitische doctrine is dualistisch en verdeelt de mensheid in gelovigen en kafirs, zij die geloven dat Mohammed de boodschapper van Allah is en degenen die dat niet doen.

Kafir is het woord dat de Koran gebruikt voor niet-moslims. Het wordt meestal vertaald als ongelovige, maar die vertaling is onnauwkeurig. Het woord ongelovige is neutraal, terwijl de houding van de Koran ten opzichte van ongelovigen zeer negatief is omdat het de Kafir definieert als gehaat door Allah. Volgens de Politieke Islam is een moslim nooit de ware vriend van een Kafir. Kafirs kunnen tot slaaf worden gemaakt, verkracht, onthoofd, tegen beraamd, geterroriseerd en vernederd. Een Kafir wordt niet als volledig mens beschouwd.

Wanneer je de volledige islamitische doctrine van de Koran, Sira (de biografie van Mohammed) en de Hadith (de tradities van Mohammed) leest, zul je merken dat de islamitische doctrine gefixeerd is op de Kafir. Meer dan de helft van de Koran gaat over de Kafir. Het is het verklaarde doel van de Politieke Islam om alle Kafirs te bekeren, te onderwerpen of te vernietigen.

Text devoted to Kafir

Share