Center for the Study of Political Islam International

De Koran

De Koran beweert dat het de exacte, precieze woorden zijn van de enige God van het universum. Het beweert perfect, compleet, definitief, eeuwig, universeel te zijn en zonder een enkele fout. Het verhaal van de Koran is dat de aartsengel Gabriël tot Mohammed sprak en de exacte woorden van Allah sprak. De Koran is waar door zijn eigen bewering, of omdat het zegt dat het waar is. De overdracht van de Koran ontvouwde zich gedurende 23 jaar.

De Koran is eigenlijk twee boeken. De vroege Koran is geschreven in Mekka en een latere Koran is geschreven in Medina. De Mekkaanse Koran is religieus, maar de Medinaanse Koran is zeer politiek en wijdt bijna een kwart van zijn woorden aan jihad.

Natural division of Koran

De samenvattende boodschap van de Mekkaanse Koran is dat Mohammed de profeet van Allah is en dat de mensheid onderwerpen aan Allah. De boodschap van de Medinaanse Koran is dat als je niet gelooft dat Mohammed de profeet van Allah is dat je dan iets kan worden aangedaan.

Het lezen van de Koran kan als moeilijk en tegenstrijdig worden ervaren. Een van de belangrijkste principes van de Koran is dat als twee verzen elkaar tegenspreken, het latere vers sterker en beter is dan het eerdere vers. Het proces om te bepalen welk vers sterker of beter is, wordt gedefinieerd als abrogatie. Het probleem hiermee is dat de Koran niet in chronologische volgorde gerangschikt is, dus het is verwarrend om te achterhalen welke vers beter is. De Koran is zeer repetitief, de meeste verhalen zijn onvolledig en afzonderlijke details veranderen met herhaling.

Share