Center for the Study of Political Islam International

De Vijf Principes

Islam's Trilogie van heilige teksten bestaat uit de Koran, de Hadith, voorbeelden uit Mohammeds leven, en de Sira, zijn biografie. Wanneer de Trilogie wordt gesorteerd en geanalyseerd, wordt het duidelijk dat vijf principes de basis vormen van de islam.

  • De hele islam is gebaseerd op de trilogie – de Koran, de Sira (Mohammeds biografie) en de Hadith (zijn tradities).
  • Het grootste deel van de islamitische doctrine is politiek, niet religieus.
  • Islam verdeelt de wereld in moslims en kafirs (niet-moslims)
  • De Politieke Islam heeft altijd twee verschillende manieren om Kafirs te behandelen – dualistische ethiek. Kafirs kunnen op de ergste manieren worden misbruikt of ze kunnen worden behandeld als een goede buur.
  • Kafirs moeten zich onderwerpen aan de islam in alle politiek en het openbare leven. Elk aspect van de Kafir-beschaving moet zich onderwerpen aan de Politieke Islam.

Deze vijf principes kunnen in vijf woorden worden uitgedrukt : Trilogie, Politiek, Kafirs, Dualisme en Onderwerping. Deze vijf woorden brengen duidelijkheid en gemak van het leren over de politieke islam.

Tot nu toe was de islam moeilijk te begrijpen omdat het complex en tegenstrijdig leek. Maar als je eenmaal ziet hoe de Vijf Principes werken, valt alles op zijn plaats. Complexiteit wordt eenvoud. Chaos wordt orde.

Alle CSPII-materialen zijn gebaseerd op deze vijf principes.

U kunt hier meer lezen over deze vijf principes:

  1. De Trilogie: De islam is niet alleen de Koran – het is ook de soenna van Mohammed, te vinden in zijn biografie (de Sira) en zijn tradities (de Hadith). De Koran, de Sira en de Hadith definiëren de islam. De islamitische wet is afgeleid van deze teksten.
  2. Politieke Islam: De doctrine die betrekking heeft op Kafirs (niet-moslims) en politieke (niet religieuze) overheersing eist. De Koran wijdt 51% van zijn tekst aan de Kafir.
  3. Kafir: De islamitische doctrine verdeelt de wereld in degenen die in Mohammed en Allah (moslims) geloven en degenen die dat niet doen (kafirs). Kafirs zijn onderworpen aan een andere morele code dan moslims en kunnen worden beroofd, vermoord, gemarteld, tot slaaf gemaakt, gekruisigd en meer.
  4. Dualisme: Alle tegenstrijdige verzen in de Koran worden behandeld door middel van abrogatie – het latere vers is beter of sterker dan het eerdere vers. Omdat het echter de perfecte woorden van Allah zijn, zijn ze allemaal waar – dus hebben we een dualistische logica waarbij twee tegenstrijdige feiten beide waar kunnen zijn.
  5. Onderwerping: Islam betekent onderwerping en moslim betekent iemand die zich heeft onderworpen. Onderwerping is echter politiek, maar ook religieus: de islam eist dat kafirs zich onderwerpen in elk aspect van het openbare leven. Elk deel van de Kafir-cultuur is een belediging voor Allah.
Share