Center for the Study of Political Islam International

Mohammed

Mohammed is bekend door zijn biografie, de Sira, en zijn tradities, de Hadith. Er is geen vermelding van hem in de historische verslagen van zijn tijd. Hij wordt slechts vier keer bij zijn naam genoemd in de Koran. In plaats daarvan wordt hij vaak aangeduid met de titels "Boodschapper" en "Profeet". In de Koran zegt Allah dat hij het "zegel van de profeten" is, wat in de islamitische doctrine wordt geïnterpreteerd als dat hij de laatste van de profeten is die naar de mensheid wordt gezonden.

Mohammed was een wees die een succesvol zakenman werd. In de veertig meldde hij dat hij visioenen had en dat hij de stem van de engel Gabriël de woorden van de enige God van het universum, Allah, tot hem hoorde spreken. Deze woorden, uit het hoofd opgetekend en opgeschreven, vormden de Koran.

De Koran zegt in 89 verzen dat Mohammed de perfecte man is en dat zijn leven het patroon van een goddelijk menselijk prototype is dat de hele mensheid moet volgen.

Mohammed predikte de religie van de islam gedurende 13 jaar in Mekka en bekeerde 150 Arabieren tot de islam. Hij was een man die verdeeldheid zaaide en de Mekkanen verdreven hem uit de stad. Hij en zijn volgelingen emigreerden naar Medina waar hij politicus en jihadist werd. Tijdens de laatste 9 jaar van zijn leven had Mohammed gemiddeld elke 6 weken een jihadistische activiteit. Toen hij in 632 na Christus stierf, had elke Arabier zich door middel van de jihad tot de islam bekeerd.

The Life of Mohammed

Mohammed was de meest succesvolle krijger in de geschiedenis. De invloed van alle andere militaire leiders stopte na hun dood, maar Mohammed heeft 1400 jaar lang oorlog geïnspireerd en het gaat vandaag de dag nog steeds door.

Share