Centrum Studiów nad Politycznym Islamem

Komentarz: Talibowie, szariat i polityczny islam

30 sierpnia 2021

tag Komentarze

Cały zachodni świat śledzi z niepokojem losy Afganistanu i wydarzającej się tam tragedii. Ciekawe jest jednak to, że Talibowie domagają się w rzeczywistości jednego – podporządkowania się politycznemu islamowi i całkowitego wprowadzenia szariatu. Wszystkie ich żądania w zakresie traktowania kobiet, okrutnych kar amputacji, publicznych egzekucji i śmierci dla apostatów wynikają bezpośrednio z doktryny politycznego islamu.

O statusie kobiet w islamie pisaliśmy już wielokrotnie. Zachęcamy ponownie do przeczytania książki B. Warnera, Kobieta w doktrynie islamu.

Amputacja rąk ma swoje uzasadnienie bezpośrednio w Koranie.

Koran 5:38 Złodziejowi i złodziejce obcinajcie ręce jako zapłatę za to, co oni popełnili. To jest przykładna kara od Boga. Bóg jest potężny, mądry!

Koraniczną karą za cudzołóstwo jest chłosta.

Koran 24:2 Cudzołożnicy i cudzołożnikowi wymierzcie po sto batów, każdemu z nich obojga!

Ale już w Hadisach Al-Buchariego w wielu miejscach odnaleźć można informację o niesławnym kamieniowaniu cudzołożników.

Al-Buchari 8.82.816Potwierdzam, że kara ukamienowania ma być stosowana w przypadku nielegalnego stosunku seksualnego, jeśli sprawca jest żonaty, a czyn można udowodnić przez świadków, ciążę lub przyznanie się do winy.

Również kara śmierci dla apostatów wynika wprost z Hadisów.

Al-Buchari 9.84.57 Ktokolwiek zmieniłby religię islamu, zostanie zabity.

Koran sugeruje w takim przypadku jedynie „surowe kary” nie formując jednak wprost, co one oznaczają. Niektórzy wywodzą karę śmierci dla apostaty z poniższego fragmentu:

Koran 4:89 Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście więc byli równi. Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich, dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Boga. A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie!

Apostaci w oczywisty sposób stają się niewiernymi. Tak czy inaczej, fragment ten dość jednoznacznie stanowi, co należy zrobić z kafirami (niemuzułmanami).

Z naszej perspektywy działania Talibów naruszają prawne i moralne fundamenty naszej cywilizacji. Z perspektywy doktryny politycznego islamu są natomiast po prostu jej stosowaniem.

Dowiedz się więcej:

Czym jest szariat

B.Warner, "Szariat dla niemuzułmanów"

B.Warner, "Kobieta w doktrynie islamu"

Photo by Joel Heard on Unsplash

Share

Ostatnie posty

30 sierpnia 2021

Komentarz: muzułmanie ofiarami politycznego islamu?

Dlaczego tak często podkreślamy, że źródłem problemu jest polityczna doktryna islamu, a nie ludzie? Bo to islam „tworzy” muzułmanów, nie odwrotnie. Doktryna jest niezmienna i wieczna, a jedyną kwestią jest, na ile wiernie się za nią podąża. Z tego względu...

8 lipca 2021

Komentarz: dżihadu, Wurzburg i atak nożownika

W panującej sytuacji łatwo stracić z oka fakt, że polityczny islam nieustannie stanowi problem i zagraża naszej cywilizacji. Dopiero takie tragiczne wydarzenia, jak niedawny atak nożownika w Niemczech, przypomina nam, że tego problemu nie można ignorować....

28 marca 2021

Groza umiarkowanego islamizmu?

Ciekawy artykuł opisujący książkę autorki podejmującej próbę zrozumienia problemu, jakim jest polityczny islam, wraz z propozycją jego rozwiązania. https://euroislam.pl/groza-umiarkowanego-islamizmu Z niektórymi wnioskami autorki trudno się nie zgodzić....