Centrum Studiów nad Politycznym Islamem

Jak wykazać, że słowa i działania muzułmanów opierają się na Trylogii

18 stycznia 2021

Temat Argumenty

Trylogia zawiera niepodważalną wiedzę o islamie. Każdy muzułmanin zgadza się z tym, że nie ma boga poza Allahem, a Mahomet był jego prorokiem. Podstawa wiedzy o islamie pochodzi od Allaha (Koran) oraz Mahometa (sunna, zawarta w sirze i hadisach). Jeśli coś znajduje się w Trylogii, można to uznać za islam. Jeśli czegoś w Trylogii nie ma, to nie jest to islam.

Najwyższy autorytet islamu stanowi Mahomet. Żaden muzułmanin, ekspert, imam, książka, artykuł czy nawet sam prezydent Stanów Zjednoczonych nie może być ważniejszy niż Mahomet. Znając jego życie, znasz prawdę o islamie. To kluczowa kwestia – muzułmanie to mahometanie. Nie oznacza to, że muzułmanie czczą Mahometa. Konfucjanista nie czci Konfucjusza, ale żyje według jego zasad. W ten sam sposób mahometanie żyją, podążając za wzorem Mahometa.

Islam jest więc prosty. To doktryna polityczna, religijna i kulturowa zawarta w Trylogii. Kiedy to zrozumiesz, twój pogląd na świat się zmieni. Czytając artykuł prasowy na temat islamu autorstwa rządowego lub uniwersyteckiego eksperta, zauważysz, że dopóki przedstawianych wniosków nie zestawi się z sunną, nie wnosi on nic do sprawy. Jeśli „ekspert” zgadza się z Mahometem lub z Allahem, jego wnioski są słuszne. Jeśli wypacza słowa sunny lub Koranu, jest w błędzie. Prawie w każdym przypadku okazuje się, że artykuł napisany przez „eksperta” nie zawiera słów „Mahomet” lub „Allah”. Cytowane są czasem pojedyncze wersety Koranu, jednak zazwyczaj nie przywołuje się przykładu Mahometa. Warto nad tym pomyśleć. Istnieje tylko jeden islam – opisany w sunnie i Koranie. Do czego potrzebni są więc nam eksperci? Nikt nie potrzebuje muzułmanina do zdefiniowania islamu, ponieważ Koran i sunna robią to za niego.

Kiedy poznasz doktrynę, islam stanie się zrozumiały. Możesz bowiem wtedy ocenić wiadomości medialne, rządową propagandę oraz artykuły naukowe. Zorientujesz się, że prawie żaden z ekspertów nie mówi o pobudkach, które stoją za islamem. Znając doktrynę, będziesz już wiedział, czym on się kieruje.

W tym momencie dyskusji bardziej wyrafinowany rozmówca może się odnieść do artykułów napisanych przez umiarkowanych muzułmanów. Twierdzą oni, że reforma islamu jest możliwa. Ale na czym miałby się opierać ten nowy islam?

Jeśli po reformie nie będzie się on opierał na sunnie ani na Koranie, stanie się apostazją uznawaną przez muzułmanów za najgorszą zbrodnię. Nie ma więc żadnej ucieczki od Koranu i sunny.

Metoda dyskusji polega więc na sprowadzaniu wszystkich argumentów do Koranu i sunny. Jeśli to ty jesteś ekspertem, wykorzystuj wersety Koranu, choć jego szczegóły mogą okazać się zawiłe. Natomiast trzymając się sunny i życia Mahometa, nigdy nie popełnisz błędu.

Kiedy przedstawisz rozmówcom podstawy doktryny islamu, możesz pokierować dyskusją na tysiące sposobów w zależności od tego, co chcesz osiągnąć. Doktryna to strategiczna broń o niszczycielskiej sile. Sunna natomiast jest niezwykle skuteczna w zakresie drobnych kwestii taktycznych. Jeśli znasz życie Mahometa, możesz skorzystać z niezliczonej liczby historii i zilustrować dowolny argument.

Dowiedz się więcej "Polityczny islam. Jak dyskutować ze zwolennikami islamskiej doktryny" dr B.Warner.

Dowiedz się więcej o Trylogii.

Poznaj inne argumenty pomocne w dyskusji.

Share

Ostatnie posty

18 stycznia 2021

Punkt widzenia kafira. Co to oznacza?

Nie istnieje w islamie ważniejsza idea niż kafir. Dzięki niej islam z zagadnienia teoretycznego zmienia się w sprawę osobistą. Zawsze podkreślaj fakt, że twój rozmówca, podobnie jak ty, też jest kafirem. Wyjaśnij, jak bardzo Allah nienawidzi kafirów i jak...

18 stycznia 2021

Ramy dyskusji

Kluczowe dla przekonania rozmówców jest przedstawianie oraz wyjaśnianie doktryny politycznego islamu. Oznacza to przede wszystkim edukowanie innych. Jednak samo zaprezentowanie faktów nie wystarczy. Doktryna politycznego islamu jest tak bardzo odmienna od...

18 stycznia 2021

Ustal, na czym opiera się wypowiedź rozmówcy? Na jaki autorytet się powołuje?

To uniwersalne pytanie, na które odpowiedzią jest zwykle artykuł w mediach. Należy je postawić, ponieważ większość ludzi nie ma najmniejszego pojęcia, na czym opiera się ich znajomość oficjalnej wersji islamu. Nie chodzi o wywieranie na nich presji, a...