Centrum Studiów nad Politycznym Islamem

Groza umiarkowanego islamizmu?

28 marca 2021

Temat Komentarze

Ciekawy artykuł opisujący książkę autorki podejmującej próbę zrozumienia problemu, jakim jest polityczny islam, wraz z propozycją jego rozwiązania.

https://euroislam.pl/groza-umiarkowanego-islamizmu

Z niektórymi wnioskami autorki trudno się nie zgodzić. Esencją problemu związanego z politycznym islamem nie są właśnie wyłącznie jego przejawy oparte na przemocy i użyciu siły, ale sama ideologia opisana w źródłach. To ma ona na myśli, pisząc o „grozie umiarkowanego islamizmu”. Przy czym chodzi o islam, a nie islamizm, o czym już wielokrotnie pisaliśmy. Nie umniejszając negatywnych skutków dżihadu, nie zapominajmy, że ideologia oddziałuje na społeczeństwa Zachodu na wiele sposobów, które jak kropla drążąca skałę, zmieniają otaczający nasz świat. Walczmy więc z ideologią już dziś, nie czekajmy na kolejne akty dżihadu!

Autorka słusznie zauważa również, że „nie można zwalczać ideologii i fundamentalizmu przez współpracę z tą właśnie grupą, która promuje tę ideologię”. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że eksperckie grupy wpływu i polityczne ciała doradcze, to właśnie grona złożone wyłącznie z muzułmanów. Łatwo spojrzeć, że trudno wtedy o obiektywną i racjonalną ocenę tego, co się dzieje. Z tego względu od początków naszej działalności zachęcamy do samodzielnego zrozumienia tematu i czytania islamskiej Trylogii. Opieranie się na opiniach „ekspertów”, kryje w sobie bowiem zasugerowane ryzyko.  

Książka zawiera z pewnością i więcej trafnych spostrzeżeń i analiz, z naszej perspektywy jednak w konkluzji proponuje rozwiązanie problemu, które jest obiektywnie niemożliwe. Nie da się po prostu usunąć medyńskich wersetów Koranu lub zignorować ten okres życia Mahometa. Doktryna politycznego islamu stanowi niepodzielną i niezmienną całość. Historia zna wiele przykładów, jak choćby ostatnio Turcji, gdzie na długi okres „zapomniano” o wersetach miecza. Jednak dopóki doktryna politycznego islamu jest akceptowana, będą one zawsze grozić. Nie ma ciała ani autorytetu w świecie islamu, który mógłby też takiego zabiegu dokonać. Musimy więc krytycznie ocenić tę doktrynę i wyrazić swoją opinię, by zapobiec dalszym niepożądanym zmianom naszej cywilizacji.

Photo by Ana Municio on Unsplash

Share

Ostatnie posty

28 marca 2021

Myślisz, że polityczny islam cię nie dotyczy?

Myślisz, że, żyjąc w Polsce, ten problem nas nie dotyczy? Hm… Zachęcamy do przyjrzenia się doktrynie politycznego islamu od jakiegoś czasu. Stanowi on bowiem ogólnoświatowe zagrożenie do setek lat (jeśli ktoś ma wątpliwości:...

28 marca 2021

Przemoc domowa jednym z korzeni terroryzmu. Czy na pewno?

Przemoc domowa jednym z korzeni terroryzmu. Czy na pewno? https://euroislam.pl/przemoc-domowa-jednym-z-korzeni-terroryzmu Oczywiście nie próbujemy podważać wyników cytowanych badań oraz negatywnego wpływu przemocy domowej na psychikę człowieka. Trudno...

22 marca 2021

Polityczny islam zgodny z prawami człowieka i wartościami Zachodu?

Czy jest szansa na polityczny islam zgodny z prawami człowieka i wartościami Zachodu? W wielu miejscach, jak cytowane w poniższym przykładzie Reunion, wydaje się to możliwe. Ale czy na pewno? https://euroislam.pl/francuski-islam-zintegrowany-9000-km-od-...