Kniha byla přidána do košíku!

O nás

Cart 80553bc5cb6ed169038cae28832df33408e7dc6e32794bb4c437c43110b390ab

V košíku nemáte žádné knihy

Dropdown dark d7cbfdfcc2437f89f060b476a2ad5b51dc7b4b120c0d8f861507062d45205ea4

Co je cílem CSPI?

Jsme neziskové nepolitické a nenáboženské mezinárodní vzdělávací hnutí.

Jsme přesvědčení, že dostatečně informovaní lidé mohou ovlivnit naše společnosti způsobem, který vede k jejímu dalšímu rozvoji.

Věříme, že tyto důležité znalosti musejí být volně přístupné, aby každý mohl činit rozhodnutí na základě správných informací. 

CSPI odkrývá politické principy islámské doktríny, které fungují již více než 1400 let, a jak samy praví, zásadně se týkají všech lidí. Tyto principy jsou založeny na zcela jiných hodnotách, než jsou ty naše, což je činí obtížně srozumitelnými.

Studujeme tři svaté islámské texty zvané trilogie (síra, hadísy a korán), které nám ukazují příběh Mohameda a Alláha. Ti jsou nejautoritativnějšími odborníky na politický islám. Všem muslimům je příkázáno následovat příklad Mohameda. Abychom tedy porozuměli jejich víře, musíme zkoumat Mohamedův život.

Naším cílem je vzdělat 10 % světové populace o opravdové podstatě politického islámu.

Skrze jedinečný čtyřstupňový vzdělávací systém poskytujeme informace o politickém islámu, které jsou snadno srozumitelné pro každého. Začínáme od základů a s každým stupněm pronikáme hlouběji. I po absolvování prvního stupně budete schopni debatovat s ostatními a používat jasné a věcné argumenty.

Spojujeme kriticky smýšlející lidi, kteří si cení ideálů, jež definují svobodné sekulární a tolerantní kultury.

Podporujeme racionální a objektivní myšlení – přístup, který neupadá do extrémních názorů.  

Překládáme, publikujeme a šíříme vzdělávací materiály po celém světě.

Co mohu udělat já?

Naším prvotním cílem je vzdělávání. První věc, kterou můžete udělat, je vzdělat sami sebe o kořenech politického islámu a rozšířit obzory svým přátelům a rodině. Se stažením naší volně dostupné audio knihy se samostudijním kurzem první úrovně se můžete přihlásit k odebírání zpravodaje. Doporučujeme začít se studiem politického islámu. 

Dalším způsobem, jak nám můžete pomoci v naší práci, je finanční podpora. I drobné finanční dary, pravidelné či jednorázové, mají význam. Pokud si myslíte, že je naše práce smysluplná, a dokážete se ztotožnit s našimi cíli a s naším přístupem, můžete se stát oficiálními členy CSPI.

Kdykoli nás můžete kontaktovat a připojit se k našim aktivitám, které zahrnují jak malé úkoly, tak komplexní projekty, které vyžadují různé druhy odbornosti. S mnoha kolegy po celém světě spolupracujeme na aktivitách místního i celosvětového měřítka.    

Bill warner about d5b4fb7b3ceeda7a508a15cceaa9735986309f316a83c5726a799b74f72007e7

Lidé v CSPI

CSPI je mezinárodní organizace, která spojuje lidi po celém světě. Jsme mezinárodní komunita, jejíž členové společně pracují na dlouhodobém cíli poskytnout snadno srozumitelné znalosti o kořenech politického islámu a jeho historických dopadech.

Podporujeme způsob myšlení, který neupadá do extrémů.

Základy této práce byly položeny Dr. Billem Warnerem, prezidentem CSPI. Bill Warner má titul PhD z fyziky a matematiky a celý život se zajímá o náboženství a jeho vliv na historii. Den po útocích 11. září se rozhodl učinit zdrojové texty islámu dostupné pro širokou veřejnost.

Sledujte nás Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147