Książka została dodana do koszyka!

O nas

Cart 80553bc5cb6ed169038cae28832df33408e7dc6e32794bb4c437c43110b390ab

Nie masz żadnych książek

Dropdown dark d7cbfdfcc2437f89f060b476a2ad5b51dc7b4b120c0d8f861507062d45205ea4

Dlaczego istnieje CSPI?

Jesteśmy międzynarodowym ruchem edukacyjnym o charakterze non-profit. Nie jesteśmy związani z żadną religią czy opcją polityczną.

Jesteśmy przekonani, że tylko osoby posiadające wiedzę mają możliwość wpływu na nasze społeczeństwa dla ich dalszego rozwoju.

W CSPI wierzymy, że tak ważna wiedza musi być dostępna dla wszystkich, aby każdy mógł podejmować własne, świadome decyzje.

CSPI objaśnia zasady politycznego islamu, który istnieje od ponad 1400 lat i zgodnie z jego nakazami ostatecznie dotyczy wszystkich ludzi, a więc również niemuzułmanów. Zasady tej doktryny opierają się na zupełnie innych wartościach niż nasze, co sprawia, że są trudne do zrozumienia.  

Badamy trzy święte teksty islamu zwane Trylogią (Sira, Hadisy i Koran), które opowiadają historię Mahometa i Allaha, czyli cieszących się największym autorytetem ekspertów w zakresie politycznego islamu. Wszyscy muzułmanie są zobowiązani podążać za przykładem Mahometa, więc aby zrozumieć ich poglądy, musimy poznać jego życie.

Naszym celem jest dotarcie do 10% ludności świata i uświadomienie jej, jaki naprawdę jest polityczny islam.

W przystępny sposób informujemy o politycznym islamie poprzez oryginalny, czteropoziomowy system edukacji. Poziom pierwszy obejmuje jego podstawy, a kolejne poziomy omawiają tę doktrynę coraz szerzej. Już po przejściu przez poziom pierwszy, będziesz mógł dyskutować z innymi, używając jasnych i rzeczowych argumentów.

Jednoczymy krytycznie myślących ludzi, którzy cenią ideały stojące u podstaw wolnych, świeckich i tolerancyjnych kultur.

Promujemy racjonalne i obiektywne rozumowanie – bez popadania w skrajne poglądy.

Tłumaczymy, publikujemy i rozpowszechniamy materiały edukacyjne na całym świecie.

Co możesz zrobić?


Naszym głównym celem jest edukacja. Dlatego przede wszystkim możesz dokształcić się na temat korzeni politycznego islamu i uświadomić swoich znajomych i rodzinę. Możesz zacząć od zapisania się do naszego newslettera i pobrania fragmetu naszego bezpłatnego ebooka „Szariat dla niemuzułmanów". W dalszej kolejności warto przeczytać jedną z naszych publikacji.

Zachęcamy już teraz do rozpoczęcia nauki o doktrynie politycznego islamu!


Wsparcie finansowe to kolejny sposób, w jaki możesz pomóc w naszej pracy. Nawet drobne, regularne lub jednorazowe wpłaty są ważne. Jeśli uznasz, że nasza praca ma sens oraz podzielasz nasze cele i założenia, możesz stać się oficjalnym członkiem CSPI.

Możesz też skontaktować się z nami w dowolnym momencie i pomóc nam w działaniach, które obejmują drobne zadania, a także złożone projekty wymagające różnego rodzaju wiedzy specjalistycznej. Mamy wielu współpracowników z całego świata realizujących projekty lokalne i ogólnoświatowe.

Bill warner about d5b4fb7b3ceeda7a508a15cceaa9735986309f316a83c5726a799b74f72007e7

Członkowie Centrum Studiów nad Politycznym IslamemCSPI jest organizacją międzynarodową, która łączy ludzi na całym świecie. Jesteśmy wspólnotą międzynarodową, której członkowie współpracują ze sobą, mając długoterminowy cel szerzenia przystępnej wiedzy o korzeniach politycznego islamu i jego wpływie na historię.


Promujemy sposób myślenia bez popadania w skrajności.

Podstawy naszej pracy zostały położone przez Billa Warnera, prezesa CSPI, który posiada tytuł doktora z zakresu fizyki i matematyki oraz przez całe życie interesował się religią i jej wpływem na historię. Dzień po ataku na WTC zdecydował, że będzie przybliżać teksty źródłowe islamu zwykłym ludziom.  

Uważasz, że praca CSPI ma sens?
Obserwuj nas Facebook Icon fb 5e14ce37eb78b62f918f820322ea3bf1d4537657b7e7aac21946c3b587b46106 Twitter Icon tw 546a8e6080e8c26bd3eb2007bb313f02f1b6c8e2fed3080baf2d0542afe54147