Mezinárodní centrum pro studium politického islámu

51 % islámských doktrinálních textů se týká politiky. Cílem této politiky je podrobení veškerého lidstva Mohamedovi a Alláhovi.

V průběhu více než 1 400 let se mnoho kultur proměnilo na islámské právě díky podrobení se Mohamedovi a Alláhovi. Nyní, když známe doktrínu a taktiku politického islámu, můžeme pomoci zabránit jeho rozšíření s cílem odvrácení násilí a lidského utrpení.

Historická dynamika expanze politického islámu

Mohammed CZ

Politický islám vychází ze strategie a taktiky Mohamedova životního příběhu jako politika a džihádisty, které mu přinesly úspěch.

Situace ve světě

Islámské organizace se řídí islámskou doktrínou obsaženou v koránu, síře a hadísech. 51 % této doktríny se týká nemuslimů. Těchto 51 % doktríny, týkající se nemuslimů, definujeme jako "politický islám". Z tohoto důvodu všechny islámské organizace do určité míry reprezentují politický islám.

Výše uvedené mapy ukazují, že počet islámských organizací neustále roste. Z tohoto důvodu musíme porozumět tomu, jak ovlivňují neislámské společnosti, a dozvědět se více o základu, na kterém tyto organizace vyvíjí svou činnost - o islámské doktríně samotné.

Zdroje a metodika map (EN)

Co se událo v České republice

Islámská doktrína na mnoha místech textu deklaruje svou vrcholnou politickou vizi. Zde je jeden z příkladů:

Mohamed: „Dostal jsem příkaz vést válku proti lidstvu, dokud všichni nepřijmou, že není jiného boha než Alláha, dokud neuvěří, že já jsem Jeho prorok, a neakceptují všechna zjevení, která jsem pronesl.“

Sahih Muslim 001,0031

Jaký je náš cíl?

Chceme vám pomoci porozumět tomu, co doktrína politického islámu znamená pro ideály našich kultur. Jsme proti dětským sňatkům, otroctví, zneužívání žen a násilí na lidech jiného přesvědčení. Chceme zajistit, aby budoucí generace měly možnost žít svůj život podle svých představ, naplno, v harmonii a vzájemném respektu.

Zapojit se

Jak můžete porozumět politickému islámu

Islám je kompletní civilizace, kultura, náboženství a politický systém. Studujte politický systém, protože právě ten se týká Vás a Vašeho života.

Používejte spolehlivé výsledky statistické a kvalitativní analýzy, které může kdokoli a kdekoli reprodukovat.

Dozvědět se více