Center för Studerande av Politisk Islam

Utbildning

Vårat uppdrag är att utbilda världen om dokrinen och historian av Politiskislam. Vi hanterar fakta, inte åsikter. Våra experter är Allah och Mohammed. Allt vi säger och skriver kan vertifieras.

Böcker

Våra böcker ger dig djup kunskap om alla aspekter av politisk Islam. De är organiserade i 3 nivåer för att guida dig genom inlärningsprocessen.

CSPI books Köp en bok

Metod

Vi använder metodologin etablerad av Dr. bill warner, som har skrivit 16 böcker till idag om ämnet, inkluderande den första självstuderings kursen i Politisk Islam.Genom hans vetenskapliga tränin, har Dr. Warner utvecklat en klar metod för att göra politiken i Islam förstådd för alla, analysera det statistiskt, och undersöka dess doktrinska objektivitet.

Denna metodologi använder en Kafir-centrisk synpunkt och är baserad på den primära Islamiska doktrinen (Koran, Sira och Hadith) vilket är officiellt accepterat som äkta källor av Islamiska autoriteter.

Vi använder fakta, inte åsikter. Logik, inte känslor.

Metodologin i detalj

Utbildningsaktiviteter

Offentliga seminarium

Våra seminarium är för alla (politiska partier, gruppgemenskaper, den generella publiken) och innehåller ofta en överblick av Politisk Islam och följs upp av Frågor och svar.

Snälla kolla den lokala CSPII facebook sidan för att finna uppkommande föredrag i ditt land.

Skolföredrag

Vi ger ämnet av politisk Islam till skolor och universitet med hög-kvalitativ doktrinisk och historisk information.

Om du är intresserad i att organisera ett föredrag på din skola eller universitet, snälla kontakta oss på [email protected] [email protected]

Mass utlärning

Koncentrerade form av den mest värdefulla information alla borde veta. Sprid i form av reklamblad, korta vides, etc.