Tarptautinis politinio islamo studijų centras

Faktai ir kritinis mąstymas – mūsų civilizacijos šviesa

CSPI International

Savanoriška, ne pelno siekianti švietėjiška organizacija, verčianti ir leidžianti dr. Billo Warnerio knygas, organizuojanti mokymus ir paskaitas, tyrinėjanti ir suteikianti galimybę bendrauti su aktyviais bendraminčiais visame pasaulyje.

Sign up for newsletter

Receive the latest news from around the world explained through the doctrine of Political Islam.

CSPII žiniasklaidoje

Aš gerbiu Korano religinius įstatymus, bet jie manęs nedomina. Aš nesu musulmonas. Esu kafiras, ir man įdomu tai, kas Korane ar Trilogijoje parašyta apie mane. Kodėl „aš“ ten vaidinu tokį svarbų vaidmenį? Argi tai nėra racionalus klausimas?

dr. Bill Warner

Junge Freiheit (Vokietija)

Didžiausia žmonių daroma klaida yra ta, kad jie laiko islamą religija. Tačiau tai yra gryna civilizacijos doktrina, paremta principais, visiškai skirtingais nei Vakarų civilizacijos principai.

Milan Podlipny

MF Dnes (Čekijos Respublika)

Šariatas paremtas Koranu ir Mahometo gyvenimu, todėl kai kas mano, kad tai yra religinė sistema. Iš tikrųjų tai – visa civilizacijos sistema. Galime teigti, kad kai kurie šios sistemos elementai yra politiniai, kadangi jie veikia mus, nemusulmonus.

Nikoletta Incze

Kossuth Rádió (Vengrija)