Tarptautinis politinio islamo studijų centras

Faktai ir kritinis mąstymas – mūsų civilizacijos šviesa

Hourglass

Kodėl mes esame?

Mūsų civilizacija yra nuolat puolama. Pastaruosius 1400 metų islamas įgyvendina politiką neislamiškas civilizacijas versti islamiškomis. Jei norime išlaikyti savo kultūras, privalome jas ginti, šviesdami nemusulmonus apie islamo politiką.

Globe

Kaip mes dirbame?

Informuojame visuomenę apie islamo politiką pasitelkdami tarptautinį tinklą, sudarytą iš vietinių savanorių komandų ir filialų. Naudojamės pamatiniais islamo tekstais, argumentus pagrindžiame faktais ir kritiniu mąstymu.

Dove

Ką mes darome?

Norime, kad žmonija suprastų islamo pasaulio planą dominuoti visų nemusulmonų atžvilgiu ir jo keliamus pavojus. Skatiname žmones būti aktyvius ir skleisti žinias apie politinį islamą, nes šios žinios padės išvengti smurto ir karo ateityje.

Sign up for newsletter

Receive the latest news from around the world explained through the doctrine of Political Islam.

CSPI International

Savanoriška, ne pelno siekianti švietėjiška organizacija, verčianti ir leidžianti dr. Billo Warnerio knygas, organizuojanti mokymus ir paskaitas, tyrinėjanti ir suteikianti galimybę bendrauti su aktyviais bendraminčiais visame pasaulyje.

Daugiau apie mus

CSPII žiniasklaidoje

Aš gerbiu Korano religinius įstatymus, bet jie manęs nedomina. Aš nesu musulmonas. Esu kafiras, ir man įdomu tai, kas Korane ar Trilogijoje parašyta apie mane. Kodėl „aš“ ten vaidinu tokį svarbų vaidmenį? Argi tai nėra racionalus klausimas?

dr. Bill Warner

Junge Freiheit (Vokietija)

Didžiausia žmonių daroma klaida yra ta, kad jie laiko islamą religija. Tačiau tai yra gryna civilizacijos doktrina, paremta principais, visiškai skirtingais nei Vakarų civilizacijos principai.

Milan Podlipny

MF Dnes (Čekijos Respublika)

Šariatas paremtas Koranu ir Mahometo gyvenimu, todėl kai kas mano, kad tai yra religinė sistema. Iš tikrųjų tai – visa civilizacijos sistema. Galime teigti, kad kai kurie šios sistemos elementai yra politiniai, kadangi jie veikia mus, nemusulmonus.

Nikoletta Incze

Kossuth Rádió (Vengrija)