Međunarodni centar za proučavanje političkog islama

Činjenice i kritičko razmišljanje su svetlost naše civilizacije

Međunarodni centar za proučavanje političkog islama (CSPII International)

je volonterska, neprofitna, obrazovna organizacija koje prevodi i objavljuje knjige Dr. Bila Vornera, obezbeđuje obuku i predavanja, sprovodi istraživanja i pruža mogućnost da se povežemo sa ljudima širom sveta koji slično misle i žele da budu aktivni.

MCPPI u medijima

Poštujem verske zapovesti Kurana - ali me one ne interesuju. Nisam musliman. Ja sam kafir i interesuje me šta je zapisano o meni u Kuranu ili u trilogiji i zbog čega "ja" tu igram toliko veliku ulogu! Nije li to razumno?

Dr. Bil Vorner

u "Junge Frajhajt" (Junge Freiheit), Nemačka

Najveća greška koju ljudi čine jeste smatranje islama verom. Naprotiv, radi se o čisto civilizacijskoj doktrini zasnovanoj na principima potpuno različitim od principa zapadne civilizacije.

Milan Podlipni

u "MF Dnes", Češka

Šerijat se zasniva na Kuranu i Muhamedovom životu. Za šta neki veruju da je verski sistem zapravo je jedan celoviti civilizacijski sistem. Možemo reći da neki elementi ovog sistema jesu politički, jer smo mi - nemuslimani - njime zahvaćeni.

Nikoleta Inče

na "Košut" radiju (Kossuth Rádió), Mađarska