Međunarodni centar za proučavanje političkog islama

Činjenice i kritičko razmišljanje su svetlost naše civilizacije

Hourglass

Zašto postojimo?

Naša civilizacija pod stalnim napadom. Tokom poslednjih 1400 godina, politika islama menja nemuslimanske civilizacije u muslimanske. Ukoliko želimo da spasimo našu kulturu od uništenja, moramo je zaštititi edukacijom o politici islama.

Globe

Kako radimo?

Vršimo edukaciju na svim nivoima društva o politici islama pomoću internacionalne mreže lokalizovanih volontera i ogranaka. Koristimo muslimanske izvorne spise, zaključivanje na osnovu činjenica i kritičko razmišljanje.

Dove

Šta je naš cilj?

Želimo da svi razumeju opasnost od islamske političke dominacije svetom. Želimo da ohrabrimo ljude da budu aktivni u obrazovanju drugih o politici islama. Znanje će sprečiti buduća nasilja i ratove.

Međunarodni centar za proučavanje političkog islama (CSPII International)

je volonterska, neprofitna, obrazovna organizacija koje prevodi i objavljuje knjige Dr. Bila Vornera, obezbeđuje obuku i predavanja, sprovodi istraživanja i pruža mogućnost da se povežemo sa ljudima širom sveta koji slično misle i žele da budu aktivni.

Više o nama

MCPPI u medijima

Poštujem verske zapovesti Kurana - ali me one ne interesuju. Nisam musliman. Ja sam kafir i interesuje me šta je zapisano o meni u Kuranu ili u trilogiji i zbog čega "ja" tu igram toliko veliku ulogu! Nije li to razumno?

Dr. Bil Vorner

u "Junge Frajhajt" (Junge Freiheit), Nemačka

Najveća greška koju ljudi čine jeste smatranje islama verom. Naprotiv, radi se o čisto civilizacijskoj doktrini zasnovanoj na principima potpuno različitim od principa zapadne civilizacije.

Milan Podlipni

u "MF Dnes", Češka

Šerijat se zasniva na Kuranu i Muhamedovom životu. Za šta neki veruju da je verski sistem zapravo je jedan celoviti civilizacijski sistem. Možemo reći da neki elementi ovog sistema jesu politički, jer smo mi - nemuslimani - njime zahvaćeni.

Nikoleta Inče

na "Košut" radiju (Kossuth Rádió), Mađarska