Međunarodni centar za proučavanje političkog islama

MCPPI

je volonterska, neprofitna obrazovna organizacija koje prevodi i objavljuje knjige, vrši obuke i predavanja, sprovodi istraživanja i pruža moguänost da se povežemo sa ljudima širom sveta koji slično misle i žele da budu aktivni.

MCPPI se interesuje samo za ideologiju političkog islama, ne za religiju ili njene članove. Naša organizacija ceni racionalno mišljenje i debatu o političkim idejama. Svet ima novi alat koji se bavi islamom - zaključivanje osnovano na činjenicama i obrazovanu, aktivnu zajednicu.

Međunarodna uprava

Bill Warner

Dr. Bill Warner

Founder, President

Milan Podlipny

Milan Podlipny

Founder, Vice-president and CEO

Nikoletta Incze

Nikoletta Incze

Chief Ambassador, Education Division Director