Međunarodni centar za proučavanje političkog islama

MCPPI

je volonterska, neprofitna obrazovna organizacija koje prevodi i objavljuje knjige, vrši obuke i predavanja, sprovodi istraživanja i pruža moguänost da se povežemo sa ljudima širom sveta koji slično misle i žele da budu aktivni.

MCPPI se interesuje samo za ideologiju političkog islama, ne za religiju ili njene članove. Naša organizacija ceni racionalno mišljenje i debatu o političkim idejama. Svet ima novi alat koji se bavi islamom - zaključivanje osnovano na činjenicama i obrazovanu, aktivnu zajednicu.

Vision

Vizija

MCPPI radi na sprečavanju nasilnog civilizacijskog rata kroz obrazovanje političara, intelektualaca, medija i šire javnosti o doktrini političkog islama. Držimo da će poznavanje politike islama promeniti stav nemuslimanskih civilizacija i pokrenuti korisne ideje o tome kako pobediti u ideološkom ratu.

Mission

Misija

Donosimo nadu čovečanstvu ujedinjavanjem svih onih koji žele da na miran način zaštite svoju civilizaciju od opasnosti uništenja od strane političkog islama. Verujemo u vrednosti navedene u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, koje uključuju sve ljude bez izuzetaka.

Goal

Ciljevi

Otvaramo ogranke MCPPI u svim nemuslimanskim zemljama. Edukujemo celokupno svestsko stanovništvo. Kao rezultat, više od 10% strastvenih, aktivnih građana obrazuje ostale o političkom islamu. Deset procenata je udeo kod kojeg znanje postaje deo glavnih misaonih tokova i biva prihvaćeno od strane većine.

Međunarodna uprava

Bill Warner

Dr. Bill Warner

Founder, President

Milan Podlipny

Milan Podlipny

Founder, Vice-president and CEO

Nikoletta Incze

Nikoletta Incze

Chief Ambassador, Education Division Director