Međunarodni centar za proučavanje političkog islama

Knjige

Level 1

Thumbnail Sharia Bosnian.jpg

Šarijatski zakon za nemuslimane

Topic Šerijat Level 1

Šarijatski zakon za nemuslimane savršen je uvod u šarijatski zakon. Takođe je savršeno sredstvo za lobiranje u obrazovanju političara, lidera i zvaničnika.

E-izdanje: 595 RSD

Više objava na engleskom jeziku